Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp
espi

POWER MEDIA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2014)

POWER MEDIA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2014)
Share
dyznepp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POWER MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWER MEDIA S.A zawiadamia, że Rada Nadzorcza, uchwałą nr 1/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, działając na podstawie paragrafu 24 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki postanawia wybrać spółkę PKF Consult Sp. z o.o. Oddział Regionalny we Wrocławiu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający przegląd i badanie sprawozdania finansowego. Z wymienionym podmiotem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie przeglądu pierwszego półrocza 2014 i badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 01.01.2014-31.12.2014 Podmiot ten należy do grupy kapitałowej PKF i badał sprawozdania finansowe Power Media S.A. za lata 2005-2013. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §5 ust.1
pkt 19. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 241B
(ulica) (numer)
071 341 06 96 071 321 00 16
(telefon) (fax)
office@power.com.pl www.power.com.pl
(e-mail) (www)
898-16-47-572 931082394
(NIP) (REGON)
dyznepp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
2014-04-14 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp