Trwa ładowanie...
d3ozjt6

Pozbud wyemitował 4-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Pozbud T&R wyemitował 50.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Próg dojścia emisji do skutku wynosił 45.000 obligacji.

Share
d3ozjt6

"Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań emitenta z tytułu zawartych umów o kredyt, co w ocenie emitenta umożliwi zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku emitenta na poczet pozyskania nowych limitów gwarancyjnych w związku z bieżącą działalnością gospodarczą emitenta" - głosi komunikat.

Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł, cena emisyjna jednej obligacji to 1.000 zł. Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie obliczana na podstawie stawki referencyjnej WIBOR6M, powiększonej o marżę. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 13 lutego 2019 roku, podano również.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst.

d3ozjt6

Wartość oprocentowanych zobowiązań emitenta, na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wynosi 51.548.235,00 zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji zakładają utrzymanie zobowiązań na poziomie, dostosowanym do skali działalności operacyjnej, podał również Pozbud.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)

d3ozjt6

Podziel się opinią

Share
d3ozjt6
d3ozjt6