Trwa ładowanie...
Materiał Partnera
ppk

Pożyczka z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program oszczędzania na emeryturę, do którego pierwsze firmy przystąpią 1 lipca 2018 roku. Nie wszyscy wiedzą, że z PPK można także zaciągnąć pożyczkę.

Share
Pożyczka z PPK
Źródło: Materiały prasowe
d1ielug

PPK to rozwiązanie, którego celem jest długoterminowe oszczędzania na emeryturę. Każdy z pracowników w wieku 18-55 lat, który podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, zostanie do niego zapisany automatycznie, jednak może w każdej chwili zrezygnować z programu. Natomiast pracownicy w wieku 55-70 lat mogą zostać zapisane w PPK na własną prośbę. Pracodawcy nie mogą korzystać z programu PPK, podobnie jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (gdy zatrudniają co najmniej jedną osobę, muszą jednak wdrożyć PPK).

- Wpłaty na PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. To rozwiązanie, które ma dodatkowo zachęcać do długoterminowego odkładania na emeryturę. Do tego na powitanie każdy uczestnik otrzyma od państwa bonus w wysokości 250 zł – wyjaśnia ekspert portalu PPK info. – Pieniądze, które zostaną wpłacone na PPK, będą inwestowane na rynkach kapitałowych na przykład przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne czy zakłady ubezpieczeń. Środki z PPK będzie można także wypłacić, na przykład z myślą o kredycie hipotecznym – podkreśla przedstawiciel serwisu PPK.info.

d1ielug

Pożyczka z PPK – kiedy jest możliwa?

Chociaż z założenia pieniądze z PPK powinno się otrzymać dopiero po przejściu na emeryturę, czyli po 60. roku życia, to jednak Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje możliwość wypłacania środków zgromadzonych w programie dużo wcześniej. Jedną z możliwości jest wykorzystanie pieniędzy z PPK do zaciągnięcia zobowiązania w banku. Chodzi tutaj o zaciągnięcie kredytu hipotecznego, który przeznacza się na przykład na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, wykupienie prawa własności do takiego budynku, wykupienie mieszkania w bloku spółdzielczym, nabycia prawa własności do gruntu, wykupienie udziału w nieruchomości gruntowej czy udziału w budynku mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym.

Zaciągając kredyt hipoteczny w wyżej wymienionych przypadkach, należy dysponować wkładem własnym. Środki z PPK można wypłacić właśnie wtedy, aby pokryć wkład własny. W tym przypadku można podjąć nawet wszystkie środki, jakie znajdują się na rachunku PPK kredytobiorcy. Nie może to być jednak więcej niż wysokość wkładu własnego zapisana w umowie kredytowej. Do tego na dzień złożenia wniosku o wypłatę środków z PPK na wkład własny uczestnik programu musi mieć mniej niż 45 lat. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że wypłata tych pieniędzy to tak naprawdę pożyczka z PPK.

Kiedy zwrócić środki z PPK?

Nie przez przypadek zostało użyte wyżej określenie „pożyczka”. Ustawodawca, chcąc przy okazji wdrażania PPK realizować politykę mieszkaniową, postanowił zastosować rozwiązanie z możliwością wykorzystania środków z PPK na wkład własny kredytu hipotecznego. Nie można było jednak przy tym całkowicie odejść od podstawowego celu PPK, czyli odkładania pieniędzy na emeryturę. Stąd właśnie wypłata środków na wkład własny została ustanowiona jako pożyczka. Należy ją zacząć spłacać najpóźniej 5 lat od wypłaty środków z PPK. To jednak nie wszystko. Pieniądze muszą zostać zwrócone w całości w ciągu 15 lat od ich wypłaty. Gdy tak się nie stanie, konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), ale od kwoty, która nie została zwrócona. Z drugiej strony należy podkreślić, że taka pożyczka na wkład własny jest nieoprocentowana – oddaje się dokładnie tyle pieniędzy, ile się wypłaciło. Już chociażby z tego względu warto wziąć pod uwagę takie rozwiązanie.

Kiedy jeszcze można skorzystać ze środków PPK?

Przy okazji warto jeszcze zauważyć, że wypłata środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego nie jest jedyną możliwością, aby dysponować tymi pieniędzmi przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oczywiście ustawodawca zabezpieczył program na tę okoliczność, chcąc, żeby uczestnik korzystał ze środków dopiero po 60. roku życia. Można zatem w każdej wycofać się z PPK i wypłacić zgromadzone tam środki, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim trzeba zwrócić całość środków dopłaconych do PPK przez Skarb Państwa (bonus powitalny, premie roczne). To jednak nie wszystko. 30% środków wpłaconych przez pracodawcę zostanie przelana do ZUS na poczet składki emerytalnej. Pozostałymi środkami od pracodawcy i całością pieniędzy wpłaconych przez pracownika może już dysponować osoba wycofująca wkład z PPK. Niestety, te środki zostaną jeszcze pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

d1ielug

Ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość dysponowania środkami z PPK. Gdy uczestnik programu, jego małżonek lub członek rodziny (np. dziecko) poważnie zachoruje, wtedy można wypłacić z PPK 25% środków. Wykaz chorób, które do tego upoważniają, został zapisany w art. 2 ustawy o PPK. Taka wypłata również nie jest oprocentowana, a co ważne – nie trzeba zwracać tych środków. Można wielokrotnie korzystać z takiej wypłaty, ale za każdym razem inna osoba musi być chora.

PPK to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, dlatego został tak skonstruowany, aby bardziej opłacało się pozostawiać w nim środki, niż je wypłacać. Na szczęście ustawodawca dopuścił pewne wyjątki, co czyni PPK jeszcze atrakcyjniejszym programem.

d1ielug

Podziel się opinią

Share
d1ielug
d1ielug