Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (46/2012)

PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (46/2012)
Share
di85q4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że 12 czerwca 2012 roku otrzymał od pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538). Dom Maklerski BDM SA pełni funkcję Animatora Rynku Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że Dom Maklerski BDM SA w dniach 29.05 ? 5.06.2012 r. nabył 454 akcje Pragma Inkaso SA po cenie: - 20 akcji po cenie 18,75 zł każda, - 326 akcji po cenie 19,00 zł każda, - 20 akcji po cenie 19,10 zł każda, - 6 akcji po cenie 19,30 zł każda, - 2 akcje po cenie 19,40 zł każda, - 36 akcji po cenie 19,50 zł każda, - 44 akcje po cenie 19,90 zł każda, oraz sprzedał 638 akcji Pragma Inkaso SA po cenie: - 20 akcji po cenie 18,90 zł każda, - 20 akcji po cenie 19,35 zł każda, - 395 akcji po cenie 19,75 zł każda, - 203 akcji po cenie 19,80 zł każda, Transakcji sprzedaży dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Obowiązek przekazania informacji
o transakcji wynika z faktu posiadania przez pana Jacka Rachela dostępu do informacji poufnych jako członka Rady Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
32 450 01 00 32 450 01 99
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645-22-74-302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k