Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej z...

PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości (7/2013)

Share
d3vwi18

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. informuje, że spółka z grupy Pragma, tj. spółka Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. dnia 21 lutego 2013r. zawarła z kontrahentem będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Jaworznie. Nieruchomość ma powierzchnię ok 4 tys. m2. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujawniona w księgach ww. spółki to 800 tys. zł. Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. zobowiązała się przenieść własność nieruchomości na rzecz nabywcy za cenę 9.863.370,00 zł. brutto, do dnia 15 lutego 2014r., po wybudowaniu na niej stacji paliw. Cena sprzedaży obejmować będzie także wynagrodzenie za dokumentację dotyczącą wzniesionej stacji paliw wraz ze związanymi z nią prawami autorskimi. Nieruchomość została wcześniej zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki zależnej Emitenta - Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia (wartość tej umowy nie przekraczała wartości 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta). Inwestycja będzie realizowana za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu działającego w branży budowlanej, który będzie działał na rzecz Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. w roli inwestora zastępczego. Spółka Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej ma pełnić funkcję spółki celowej, tj. mającej za zadanie realizację inwestycji - budowę stacji paliw na wyżej opisanej nieruchomości. Ponadto, w oparciu o uzgodnienia poczynione z zarządem spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A., Emitent wraz z Pragma Faktoring S.A. zamierza zbyć na rzecz Pragma Inwestycje Sp. z o.o. posiadane akcje spółki Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. Zbycie akcji ma nastąpić po zbadaniu sprawozdania finansowego spółki Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. za 2012r. przez biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse i inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 4 500 100 | | (032) 4 500 199 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso,pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645 22 74 302 | | 277810566 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18