Trwa ładowanie...
d3u74gd

Prezydent podpisał ustawę o współpracy rozwojowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o współpracy rozwojowej - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in., że współpraca ta będzie prowadzona na podstawie wieloletnich programów, sporządzanych na okresy nie krótsze niż 5 lat.

Share
d3u74gd

Dotąd w polskim systemie prawnym nie było definicji współpracy rozwojowej. W ustawie o współpracy rozwojowej zapisano, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich.

Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa, wspieraniu rozwoju gospodarczego, przestrzeganiu praw człowieka, promowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocji globalnego bezpieczeństwa, ochronie środowiska naturalnego oraz o udzielanie pomocy humanitarnej.

Według nowego prawa, współpraca rozwojowa obejmuje m.in.: pomoc wielostronną udzielaną za pośrednictwem międzynarodowych organizacji w formie składek lub wpłat dobrowolnych i pomoc dwustronną, przekazywaną bezpośrednio, w tym pomoc przeznaczaną na realizację konkretnych projektów i programów.

d3u74gd

Pomoc rozwojowa będzie prowadzona na podstawie wieloletniego programu współpracy rozwojowej, sporządzanego na okresy nie krótsze niż 5 lat, który określać będzie cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej pomocy rozwojowej.

Według nowych przepisów, co pięć lat rząd będzie przyjmował wieloletnią strategię współpracy rozwojowej przygotowaną przez szefa MSZ; ponadto w MSZ powstawał będzie dwuletni program tej współpracy.

To umożliwi m.in. organizacjom pozarządowym finansowanie projektów wieloletnich, podczas gdy dotychczas dostawały one pieniądze na działania w danym roku i nie mogły skutecznie planować długofalowych programów, bo nie wiedziały, czy w kolejnych latach również dostaną środki.

Za całokształt współpracy rozwojowej odpowiadać będzie minister spraw zagranicznych. Będzie także - za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu oraz Rady Programowej Współpracy Rozwojowej - koordynował działania w tym zakresie.

d3u74gd

Rada powoływana na 3-letnią kadencję, będzie m.in. opiniowała strategie i programy współpracy rozwojowej oraz składała propozycje dotyczące jej priorytetów geograficznych i tematycznych. Przewodniczącym Rady będzie Krajowy Koordynator Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej.

W ubiegłym roku, według szacunkowych danych MSZ, na pomoc dwustronną z funduszy zawiadywanych przez resort wydano niemal 100 mln zł.

d3u74gd

Podziel się opinią

Share
d3u74gd
d3u74gd