Trwa ładowanie...
dw5ts12
espi

PRIMA MODA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2010 roku (2/2011)

PRIMA MODA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2010 roku (2/2011)

Share
dw5ts12

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku:Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci:Raporty bieżące:1/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2009 roku (27.01.2010)2/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku (27.01.2010)3/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5 % głosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (10.02.2010)4/2010 Korekta raportu Q za czwarty kwartał 2009 (09.03.2010)5/2010 Ogloszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010 (05.05.2010)6/2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalnosci w 2009 roku (07.05.2010)7/2010 Wybór członkow zarzadu na kolejna kadencję (07.05.2010)8/2010 Korekta raportu okresowego za I kwaratał 2010 (16.05.2010)9/2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.05.2010 treść podjetych uchwał (31.05.2010)10/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych conanjmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 31.05.2010
(o1.06.2010)11/2010 Powołanie Rady nadzorczej na kolejna kadencję (02.06.2010)12/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok (29.06.2010)13/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. - aneks do umowy o limit wierzytelnosci i aneks do umowy zastawu rejestrowego na srodkach obrotowych (02.08.2010)14/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% glosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (16.08.2010)15/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. - aneks do umowy o limit wierzytelnosci i aneks do umowy zastawu rejestrowego na srodkach obrotowych (27.12.2010)Raporty okresowe:Raport kwartalny Q4/2009 (01.03.2010)Korekta raportu kwartalnego Q4/2009 (09.03.2010)Raport kwartalny Q1/2010 (17.05.2010)Korekta raportu kwartalnego Q1/2010 (18.05.2010)Raport kwartalny Q3/2010 (15.11.2010)Raport roczny R 2009 (30.04.2010)Raport półroczny P 2010 (31.08.2010)Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostepne na stronie internetowej spółki
www.primamoda.com.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw5ts12

| | | PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRIMA MODA S.A. | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-059 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ofiar Oświęcimskich | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 344 84 81 | | +48 71 342 13 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@primamoda.com.pl | | www.primamoda.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-48-802 | | 932270815 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2011-01-28 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw5ts12

Podziel się opinią

Share
dw5ts12
dw5ts12