Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

PROCHEM - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (3/2011)

PROCHEM - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (3/2011)
Share
d2usc8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu nr 16/2010 z dnia 29 lipca 2010r. spółka Prochem S.A. informuje, żew dniu 02.02.2011r. na mocy podpisanego aneksu do umowy z dnia 28 lipca 2010r. pomiędzy PROCHEM S.A. a Zakładami Chemicznymi ZACHEM S.A.?Grupa Chemiczna CIECH, napełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania "Budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny" realizowanego w Bydgoszczy, strony umowy przyjęły Budżet Inwestycji w kwocie 57 229 640 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b