Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

PROCHEM - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2013)

PROCHEM - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2013)
Share
d13ea0c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25.01.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej Ustawa). Zawiadomienie to zostało złożone w imieniu komplementariuszy i komandytariuszy, którzy są członkami Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Andrzeja Karczykowskiego, Marka Garlińskiego, Adama Parzydła; Członkami Zarządu Emitenta, tj. Jarosława Stępniewskiego, Marka Kiersznickiego, Krzysztofa Marczaka; oraz Prokurentów Emitenta, tj. Barbary Auguścińskiej-Sawickiej, Macieja Kality, Grzegorza Kobyłeckiego i Jana Milczarczyka. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia informujemy, że w dniu 25.01.2013 r. ze Spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, będącej osobą blisko związaną z ww. osobami, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 Ustawy, ustąpił jeden z komandytariuszy. Spółka Prochem Holding
M. Garliński Spółka Komandytowa tytułem zwolnienia się z zobowiązania określonego w art. 65 §3 Kodeksu spółek handlowych wydała ustępującemu komandytariuszowi w dniu 25 stycznia 2013 r. 21 128 akcji spółki Prochem S.A. według wartości tych akcji wynikającej z kursu tych akcji ustalonym na ostatniej sesji giełdowej w 2012 roku tj. po cenie 16,14 zł. Łączna kwota transakcji wyniosła 341 005,92 zł. Przed wydaniem akcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa posiadała: 962 341 akcji Prochem S.A., które stanowiły 24,7071% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 962 341 głosów na Walnym Zgromadzeniu Prochem S.A. co odpowiadało 24,6839% ogólnej liczby głosów. Po opisanym wyżej wydaniu akcji komandytariuszowi, Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, od dnia 25 stycznia 2013r. posiada 941 213 akcji Prochem S.A., co stanowi 24,1646% kapitału zakładowego, a posiadane akcje dają prawo do 941 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,1420%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Prochem S.A. Podstawa Prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pow?zkowska 44c
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c