Trwa ładowanie...
d1542mb

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki.

Share
d1542mb

"Cena w dalszym ciągu jest poniżej wartości księgowej na jedną akcję, nie uwzględnia premii za przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką i nie uwzględnia możliwości rozwojowych Projprzem w szczególności w obszarze techniki przeładunku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd podtrzymał swoją wcześniejszą opinię dotyczącą wpływu wezwania na interes spółki, w tym zatrudnienie w spółce, strategicznych planów wzywającego wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, podano również.

Wczoraj Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł. Cena za akcje na okaziciela pozostaje na dotychczasowym poziomie 8,5 zł.

d1542mb

Na początku września Grupa Kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji spółki Projprzem, reprezentujących do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zakończenie zapisów ma nastąpić 5 października. Przewidywany dzień transakcji sprzedaży przewidziano nie później niż 10 października, a przewidywany dzień rozliczenia - nie później niż 13 października.

Wzywający posiada wraz z podmiotami zależnymi 2 510 429 akcji spółki, stanowiących 41,96% wszystkich akcji spółki i uprawniających do 2 510 429 głosów tj. 32,997% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Projprzem jest notowany na GPW od 1999 r.

Grupa Kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb