Trwa ładowanie...
d3fyi38
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Pronox Technology SA w upadłości ...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Pronox Technology SA w upadłości układowej w roku obrotowym 2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe (6/2011)
Share
d3fyi38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych Pronox Technology SA w upadłości układowej w roku obrotowym 2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Technology SA w upadłości układowej ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.1. Skonsolidowane raporty kwartalne:- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku?16 maja 2011 r.- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku?14 listopada 2011 r.2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011r.3. Raporty roczne:- Raport roczny Spółki za 2010 r.?21 marca 2011 r.- Skonsolidowany raport roczny Grupy za 2010 r.?21 marca 2011 r.Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne
grupy kapitałowej zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.Ponadto Emitent informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-01-28 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fyi38

Podziel się opinią

Share
d3fyi38
d3fyi38