Trwa ładowanie...
d19sb84

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (1/2011)

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (1/2011)

Share
d19sb84

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 28 stycznia 2011 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, PayFreezer S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała, że w dniu 25 stycznia 2011 roku dokonała zbycia na rynku NewConnect, łącznie 203.139 (dwieście trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 20.313,90 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).Przed dokonaniem powyższej transakcji PayFreezer posiadała 1.669.411 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście) akcji Spółki, reprezentujących 30,97 proc. (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) oraz
uprawniających do 1.669.411 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście), to jest 30,97 proc. (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu SpółkiPo dokonaniu powyższej transakcji PayFreezer posiada 1.466.272 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji Spółki, reprezentujących 27,2 proc. (dwadzieścia siedem i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.466.272 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), to jest 27,2 proc. (dwadzieścia siedem i dwie dziesiąte procenta), głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zgodnie z oświadczeniem, PayFreezer S.A. nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje spółki ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19sb84

| | | ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ProxyAd S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 332 57 75 | | (22) 332 57 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Dawid Korczyński Prezes Zarządu Dawid Korczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84