Trwa ładowanie...

Przedsiębiorcy liczą koszty zatrudnienia

Wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją innych firm oraz kosztami zatrudnienia.

Share
Przedsiębiorcy liczą koszty zatrudnienia
du2xn6m

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem, choć mniej korzystnie niż przed rokiem. Wskaźnik kształtuje się na poziomie + 27 (wobec + 25 w kwietniu).

Bardziej optymistycznymi niż w kwietniu są oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano- montażowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Przewidywania na najbliższe miesiące są nadal korzystne, nieco gorsze od kwietniowych.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 34 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 7 proc. (w kwietniu - odpowiednio 32 proc. i 7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie zmienia się.

Przedsiębiorstwa odnotowują szybszy niż w kwietniu wzrost portfela zamówień. W konsekwencji rozszerzana jest produkcja budowlano-montażowa. Spośród badanych przedsiębiorców 31 proc., podobnie jak rok temu, planuje, że prace budowlano-montażowe za granicą. Ich prognozy wskazują jednak na możliwy niewielki spadek portfela zamówień na te roboty.

du2xn6m

Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie i lepiej niż w kwietniu. Wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych może być nieco wolniejszy. Przedsiębiorcy wciąż planują zwiększać zatrudnienie, choć w mniejszym stopniu niż przewidywali w kwietniu.

Przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności wynosi 4,2 proc. Wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją innych firm oraz kosztami zatrudnienia. Zmalały problemy związane z niedoborem sprzętu (z 20 proc. do 6 proc.).

16 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia zdolności produkcyjne jako zbyt małe w stosunku do oczekiwanego w kolejnym roku portfela zamówień, 77 proc. jako wystarczające, a 7 proc. jako zbyt duże.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane wynosi 85 proc. wobec 83 proc. w kwietniu.

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa:
koszty zatrudnienia (59 proc.),
konkurencją (55 proc.),
niedobór wykwalifikowanych pracowników (55 proc.)
koszty materiałów (37 proc.)

du2xn6m

Podziel się opinią

Share
du2xn6m
du2xn6m