Trwa ładowanie...
d2rrli6

Przegląd informacji ze spółek

Protektor liczy, że  nowa siedziba  z halą produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie (Lublin) przyczyni się do poprawy wyników finansowych, podała spółka.  

Share
d2rrli6

Oferta spółki Gallup Arteria Management, spółki zależnej Arterii na zakup usług contact center na lata 2017- 2019 została wybrana przez Tauron Obsługa Klienta, podała Arteria.

Braster rozpocznie seryjną produkcję urządzenia do badania piersi Braster ok. 10 października, zaś na 19 października zapowiada jego premierę. Spółka liczy, że już w II kwartale przyszłego roku rozpocznie sprzedaż na innych niż polski rynkach europejskich, zaś następnym krokiem będzie znalezienie partnera dystrybucyjnego w Stanach Zjednoczonych, poinformował prezes Marcin Halicki.

Kompania Elektryczna - spółka zależna Geotransu - podpisała umowy budowlane na 5,7 mln zł. Spółka zakłada, że wpływ tych zamówień będzie widoczny już w wynikach IV kw. 2016 r., podał Geotrans.

d2rrli6

Grupa Żywiec postanowiła wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie 11 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.

Atal zakończył realizację kolejnej inwestycji we Wrocławiu - drugi etap Stara Odra Residence uzyskał pozwolenie na użytkowanie, podała spółka. Do klientów trafi 90 mieszkań o powierzchniach 35-90 m2 oraz dwa lokale usługowe.

PCC Rokita ustaliło cenę nabycia spółki IRPC Polyol z Tajlandii na ok. 8,9 mln zł, podała spółka. Zarząd pozytywnie ocenia zasadność inwestycji.

Przychody TIM wzrosły o 21,5% r/r do 53,6 mln zł w sierpniu br., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco od stycznia przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,5% do 393,94 mln zł, podano również.

d2rrli6

Ferro zamierza rozwijać eksport i wchodzić na nowe rynki, jednocześnie stara się osiągnąć wzrosty sprzedaży na rynku polskim, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Ferro przygląda się możliwościom akwizycyjnym. Jeśli zdecyduje się na transakcję, weźmie pod uwagę emisję obligacji, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Ferro liczy na utrzymanie w II półroczu poziomu marż uzyskanych w I półroczu, poinformowała prezes Aneta Raczek.

Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września.

d2rrli6

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zawarła umowę - jako gwarant - zakupu Studenac d.o.o. - producenta wody mineralnej - od firmy Podravka d.d., przy czym nabywcą będzie Radenska z Grupy Kofola, podała spółka.

AB S.A. ocenia, że jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działania w II półroczu roku kalendarzowego, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy Grzegorza Ochędzana.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zarejestrował akcje iFun4all, poinformowała spółka. Wnioskowany przez spółkę dzień debiutu na NewConnect to piątek, 23 września, podano również.

Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września.

d2rrli6

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Setanta, sporządzony w związku z przeniesieniem notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała Komisja.

Grupa AB odnotowała 64,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6