Trwa ładowanie...
d3vkewk

Przegląd informacji ze spółek

Polnord sprzedał w 2016 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając wstępne dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podał Polnord.

Share
d3vkewk

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 25,6 mln zł w grudniu 2016 r. i były wyższe o 7% w skali roku, poinformowała spółka. Narastająco, w całym 2016 r. przychody wzrosły o 13% r/r do 171,3 mln zł.

Pegas Nonwovens zdecydował o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
i ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 434 531 akcji własnych, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego, po cenie 127 zł za sztukę, podała spółka.

Grupa Baltona zanotowała w grudniu br. wzrost skonsolidowanych przychodów o 24% r/r do 33,73 mln zł, podała spółka. Narastająco spółka zanotowała spadek skonsolidowanych przychodów o 8% r/r za cały 2016, które wyniosły 396,71 mln zł.

d3vkewk

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 7,5 mln zł w grudniu 2016 r., co oznacza wzrost o 9,9% r/r, podała spółka.

Ultro, akcjonariusz CCC, złożył wniosek dotyczący zmiany projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 10 stycznia 2017 roku. Akcjonariusz proponuje uchwalenie emisji do 2,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F wobec maksymalnie 3 mln wcześniej, wynika z projektów uchwał.

Zarząd i2 Development podjął uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, oprocentowanych w wysokości 8,1% rocznie, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka. Maksymalny termin wykupu obligacji przypada w dniu 5 stycznia 2020 r.

i2 Development sprzedał 508 lokali w 2016 r. i 130 w samym IV kw., podała spółka. Liczba lokali przekazanych wyniosła 158 w całym roku i 24 w IV kw.

d3vkewk

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała przydziału 600 000 obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka.

J.W. Construction Holding zawarł w IV kwartale 2016 r. 404 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje wobec 380 rok wcześniej i rozpozna w przychodach za ten okres 70 lokali wobec 34 w IV kw. 2015 r., podała spółka powołując się na wstępne dane.

Kruk przydzielił w ramach subskrypcji prywatnej wszystkie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie 215 zł za jedną akcję, podała spółka.

Wikana zawarła w 2016 r. umowy deweloperskie i przedwstępne dla 270 lokali (wobec 247 rok wcześniej) oraz umowy przenoszące własność dla 258 lokali, wobec 262 rok wcześniej, podała spółka.

d3vkewk

LC Corp sprzedał (na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych) 2 092 lokale w 2016 r. wobec 2 072 rok wcześniej i przekazał 1 393 wobec 1 108 w 2015 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Echo Investment spodziewa się bardzo dobrego roku dla segmentu mieszkaniowego i zamierza wprowadzić do oferty 1 500 mieszkań w 12 projektach w 2017 r., poinformował dyrektor działu projektów mieszkaniowych Dariusz Cholewa. W 2017 roku Echo Investment odda do użytku 10 inwestycji z 1 021 mieszkaniami.

Oferta Elektrotimu, warta 11,99 mln zł netto, została wybrana przez spółkę z grupy Lokum Deweloper jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wybór wykonawcy skablowania trzech dwutorowych linii napowietrznych 110kV, w celu uwolnienia działki pod inwestycje planowane przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu, podał Elektrotim.

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi, sprzedało 925 lokali w 2016 r. wobec 591 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 56% w skali roku. W samym IV kw. 2016 r. zanotowano 422 sprzedanych mieszkań wobec 248 mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r, poinformowała spółka.

d3vkewk

Dom Development ma wyłączność do 30 czerwca br. na negocjacje dotyczące przejęcia części grupy Eurostyl, poinformowała spółka.

Kurs akcji Money Makers TFI wzrósł w debiucie na NewConnect o 50% do 2,25 zł względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 1,5 zł. Jest to 405. spółka notowana na NewConnect oraz 1 debiut na tym rynku w 2017 roku.
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 22 mln zł w grudniu ub. r. i była wyższa o 17% r/r, poinformowała spółka.

Ronson sprzedał 821 lokali w 2016 roku wobec 906 rok wcześniej, co oznacza spadek o 9% w skali roku. W samym IV kw. 2016 r. spółka osiągnęła najlepszy w swojej historii wynik 275 sprzedanych mieszkań, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r, poinformowała spółka.

Fairfax Financial Holdings Limited wraz ze spółkami powiązanymi nabył 2,5 mln akcji Astarta Holding, stanowiących 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu, po 60 zł za akcję, podała Astarta. Łączna cena to 149,85 mln zł.

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała Marka Girka na prezesa, a Zdzisława Grochowicza na wiceprezesa, podała spółka.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w grudniu 2016 r. o 1% r/r i wyniosły 13 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 138,1 mln zł przychodów, czyli 13% więcej niż rok wcześniej.

d3vkewk

Podziel się opinią

Share
d3vkewk
d3vkewk