Trwa ładowanie...
d3h9jud
14-02-2017 18:58

Przegląd informacji ze spółek

Rada Nadzorcza spółki Lotos Petrobaltic powołała Grzegorz Strzelczyk do pełnienia obowiązków prezesa spółki w związku z rezygnacją Marcina Jastrzębskiego z funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

d3h9jud
d3h9jud

Kredyt Inkaso odnotowało 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2016/2017 r. (1 kwietnia - 31 grudnia 2016 r.) wobec 25,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia wypracował ok.102 mln zł zysku netto przy ok. 4 522 mln zł przychodów w IV kw. 2016 r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Synektik odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączna wartość odpisów z tytułu zaktualizowanych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM za 2016 r. po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 241,8 mln USD (5 190 mln zł) , podała spółka.

d3h9jud

Lark Europe - spółka zależna Lark.pl złożyła wniosek o zawezwanie spółki ABC Data do próby ugodowej i zawarcia ugody, zgodnie z którą ABC Data miałaby zapłacić na rzecz spółki Lark Europe kwotę 12 192 089 zł w terminie 7 dni od daty zwarcia ugody, podał Lark.pl.

Orange Polska nie spodziewa się kolejnych odpisów w 2017 i 2018 r., ale pod warunkiem, że nie zdarzy się coś nieprzewidywalnego, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Strategia Orange Polska pozostaje niezmienna, ale operator reaguje na wolniejszą od oczekiwań jej monetyzację, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Orange Polska zdecydował o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy za 2016 r. i przekierowaniu tych środków na inwestycje, w celu zapewnienia w przyszłości wypłat dywidend generowanych z podstawowej działalności, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

d3h9jud

Geotrans odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick otrzymało 12,16 mln zł odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek zdarzenia w zakładzie spółki zależnej - Seco/Warwick Europe, co stanowi 72% aktualnej wartości roszczenia, podała spółka.

Esotiq & Henderson powołał spółkę zależną EMG S.A. w celu realizacji podziału Esotiq & Henderson, poinformowała spółka.

d3h9jud

CitySpace (d. Compass Offices) - należące do Echo Investment - rozszerzy swoją ofertę biur serwisowanych do siedmiu lokalizacji w Polsce w najbliższych tygodniach. Nowe centra biznesowe otworzy we Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku.

Związki zawodowe działające w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zawarły z zarządem porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w roku 2016, podała spółka.

Alma Market w restrukturyzacji, w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, podała spółka.

d3h9jud

Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych tego segmentu. Obciążą one skonsolidowany wynik netto na ok. 62 mln zł, a jednostkowy - na ok. 613 mln zł, podała spółka.

Skonsolidowany wynik finansowy netto Budimeksu za IV kwartał 2016 r. wyniósł 159 mln zł, co stanowiło wzrost o 84 mln zł (112%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego, podał Budimex.

Cube.ITG dostrzega poprawę koniunktury na rynku zamówień IT dla sektorów komercyjnych, takich jak przemysł i energetyka, i oczekuje dobrych wyników w tym segmencie w 2017 r., poinformował prezes i główny akcjonariusz spółki Marek Girek.

d3h9jud

Bank Handlowy spodziewa się "wysokiego jednocyfrowego" wzrostu wolumenu kredytów instytucjonalnych w 2017 r. wobec 9% wzrostu r/r w 2016 r. oraz ok. 5-proc. wzrostu wolumenu kredytów klientów detalicznych w tym czasie, wobec 4% wzrostu w ub.r., poinformował prezes Sławomir Sikora.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego spadł do 58% w 2016 r. wobec 62% rok wcześniej przy wzroście dochodów o 1,5% i spadku kosztów o 6% w skali roku, podał bank, prezentując wstępne dane.

Orange Polska oczekuje, że wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA nie będzie w br. wyższy niż 2,6x, uwzględniając płatność potencjalnej kary nałożonej przez Komisję Europejską, podała spółka w prezentacji wynikowej.

d3h9jud

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - planuje otwarcie 5 nowych sklepów w Polsce, a także w niemieckim Stuttgarcie i słowackich Koszycach w ciągu I kwartału br., podała spółka.

Komputronik odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 130,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 12 mln zł r/r (tj. 10,2%), podał bank, prezentując wstępne dane.

Obligacje serii W spółki Atal, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 60 mln zł będą notowane na Catalyst od środy, 15 lutego, podała GPW.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Saturn TFI kontroli nad Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Altus TFI.

X-Trade Brokers Dom Maklerski spodziewa się możliwego ograniczenia działalności na rynku tureckim po wprowadzeniu zmian w regulacjach dotyczących działalności usług inwestycyjnych w Turcji, podał broker.

Unimot odnotował 9,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołała nowy zarząd z Henrykiem Baranowskim na czele na nową X kadencję, podała spółka. Odeszła Marta Gajęcka, a do zarządu wszedł Wojciech Kowalczyk.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy dokonała odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 10 mln zł w spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów, podała Grupa Azoty. Wpływ zdarzenia na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Azoty wyniesie -10 mln zł.

Liczba klientów abonamentowych Orange Polska wzrosła o 1,1 mln do 9,45 mln w 2016 r. , czyli 13% r/r, podała spółka.

Orange Polska przyspieszy proces upraszczania i przekształcania działalności, aby zwiększyć elastyczność i bronić rentowności. Aktualizację bardziej długoterminowych prognoz planuje przedstawić w dalszej części roku, kiedy operator będzie mieć lepszy obraz skutków podejmowanych działań, poinformował prezes Jean-François Fallacher.

Orange Polska przewiduje utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 2 mld zł w 2017 r., poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie.

Orange Polska prognozuje na 2017 r. skorygowaną EBITDA w przedziale 2,8-3 mld zł, podała spółka. Spodziewa się utrzymania presji na przychody.

Orange Polska będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka.

Orange Polska odnotowało 1 898 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 153 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d3h9jud
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3h9jud