Trwa ładowanie...
d4jxylx
09-02-2016 18:03

Przegląd informacji ze spółek

Polwax uzgodnił ze Jeronimo Martins Polska istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży produktów zniczowych. Spodziewana wartość obrotów ze spółką JMP wyniesie ok. 60 mln zł netto w okresie roku 2016.

d4jxylx
d4jxylx

mBank wymagania KNF dotyczące poziomów wskaźników kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych, zarówno na poziomie indywidualnym jak i skonsolidowanym na koniec 2015 r., podała instytucja.

Best dokonał przydziału obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%. Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów, podała spółka.

Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress serii D mają możliwość przedstawienia w terminie 14 dni części lub wszystkich posiadanych obligacji do dobrowolnego ich nabycia przez spółkę w celu ich umorzenia, podał Rank Progress.

Progress V, jednostka zależna Rank Progress, zawarła z Pergranso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży nieruchomości (wraz z nakładami), położonej w Mielcu związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie "Aviatar" wraz z infrastrukturą techniczną i prawami oraz opracowaniami do dokumentacji projektowej inwestycji za cenę w kwocie 67,33 mln netto, podał Rank Progress.

d4jxylx

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd.

Bank Pekao szacuje, że kwota, którą przeznaczy na podatek bankowy w 2016 roku wyniesie 500 mln zł, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z konsorcjum Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung & Co. KG na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, podała GDDKiA. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto.

mBank spodziewa się, że ze względu na podatek bankowy, obowiązujący od lutego br. jego zysk netto może spaść o jedną trzecią w skali roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

d4jxylx

Deutsche Bank Polska szacuje, że kwota podatku bankowego, którą zapłaci w tym roku wyniesie ok. 120 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Kalicki.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zakończyło modernizację bloku numer 9 w Elektrowni Bełchatów, podała spółka.

Macro Games podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka.

Grupa PKP Cargo podpisała ze spółką ENGIE Energia Polska (dawniej GDF Suez Polska) umowę na przewozy węgla w 2016 roku. Na jej podstawie przetransportuje 2,1 mln ton węgla ze śląskich kopalń i lubelskiej Bogdanki do elektrowni w Połańcu w województwie świętokrzyskim, podała spółka.

d4jxylx

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad spółką Polska Dystrybucja Alkoholi, podał urząd.

Bank Pekao chce udzielać 1 mld zł kredytów detalicznych miesięcznie w tym roku, pomimo prognozowanego w sektorze spadku dynamiki wzrostu w tym sektorze. Bank oczekuje, że będzie rósł szybciej niż rynek w 2016 r., poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła ArtNews S.A. z siedzibą w Warszawie z listy ostrzeżeń publicznych, podał urząd.

Inno-Gene zwiększył do 26,5% swoje zaangażowanie w spółce Central Europe Genomics Centre (CEGC), poinformowała spółka.

d4jxylx

Unified Factory - przygotowujący się do debiutu na rynku NewConnect - oczekuje wzrostu rentowności w tym roku dzięki zastosowaniu algorytmów pamięci asocjacyjnej i wprowadzeniu systemu abonamentowego w modelu SaaS, poinformował prezes Maciej Okniński.

Bank Pekao jest gotowy na przejęcia banków i ma na ten cel wystarczający kapitał, ale jeśli zdecyduje się na zakup, to podmiotu, który nie ma w portfelu franków szwajcarskich, a proponowana cena nabycia znajduje się poniżej wartości księgowej, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Celem Banku Pekao na 2016 rok jest ograniczenie spadku wyniku w skali roku do wartości jednocyfrowej, zapowiedział prezes Luigi Lovaglio.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
polegającej na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej w skład zarządu GPW i powierzeniu jej funkcji prezesa zarządu, podał urząd.

d4jxylx

PKO Bank Polski szacuje, że zasili budżet państwa kwotą ok. 812 mln zł z tytułu podatku bankowego w 2016 r., poinformował dyrektor Pionu Analiz i Strategii w PKO Banku Polskim Paweł Borys.

Mikrokasa wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 3,798 mln zł, podała spółka.

Pegas Nonwovens zakończył nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji, podała spółka. Łącznie Pegas wykupił 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego.

Best dokonał zmiany terminu przydziału obligacji serii L2 na 9 lutego z 19 lutego, podała spółka.

d4jxylx

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną Mediatela, z możliwością zawarcia układu, podał Mediatel.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 45,6% w 2015 r. z 44,7% rok wcześniej. Bank osiągnął zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała z zarządu Aleksandra Wardasa, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka. Ponadto RN oddelegowała dwóch swoich członków: Roberta Ostrowskiego i Krzysztofa Mysiaka do czasowego wykonywania czynności członków zarządu.

Zarząd Banku Pekao proponuje wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 8,7 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 99,7% zysku netto banku za 2015 rok, podał bank. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.

Bank Pekao odnotował 438,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 691,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Mirosława Kochalskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko członka zarządu koncernu, podała spółka. Jednocześnie z pełnienia dotychczasowej funkcji odwołany został członek zarządu ds. sprzedaży Marek Podstawa.

d4jxylx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jxylx