Trwa ładowanie...
d11bnhu
d11bnhu

Przegląd informacji ze spółek

Na Białorusi otwarto postępowanie likwidacyjne PCC Prodex Bel Ltd. - spółki zależnej PCC Rokita, podała firma.
Share
d11bnhu

Skonsolidowany zysk netto Banku Handlowego w IV kw. 2015 r. mógł wynieść od 104 do 119 mln zł przy konsensusie na poziomie 109 mln zł wobec 205 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) złożyły w ramach II konkursu "Łącząc Europę" (CEF - Europe Connecting Facility) wnioski o ok. 7 mld zł dofinansowania dla 10 projektów,podał zarządca infrastruktury kolejowej. W sumie w ramach II konkursu CEF zaplanowano prace na ponad 500 km linii kolejowych w całej Polsce.

LiveChat Software chce podwoić liczbę klientów, która sięgnęła z początkiem lutego ponad 13,7 tys. i w tym celu rozwija program partnerski, poinformował prezes Mariusz Ciepły.

d11bnhu

Ryanair uruchomi w listopadzie 2016 r. nowe połączenie z lotniska Warszawa-Modlin do Porto, podał przewoźnik.

Kredyt Inkaso przydzieliło 40 tys. obligacji serii Z o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, podała spółka.

Przychody Solaris Bus & Coach wyniosły 1,7 mld zł z 2015 r., podała spółka. Firma sprzedała w ub.r. 1 279 sztuk autobusów i trolejbusów oraz 17 tramwajów.

Industrial Milk Company (IMC) zakończył rok 2015 długiem w wysokości 98,7 mln USD, poinformował prezes Alex Lissitsa. Cały 2015 r. spółka planowała zakończyć z zadłużeniem na poziomie 102 mln USD. Plan dotyczący zadłużenia na koniec 2016 r.jest oszacowany przez spółkę na 83 mln USD.

d11bnhu

J.W. Construction Holding S.A. zakończyła budowę trzeciej części osiedla Centrum III w Łodzi, której budowa rozpoczęła się w maju 2014 r, podała spółka.

Indos planuje przejście na rynek główny GPW w 2017 r., poprzedzone emisją akcji na kwotę ok. 20 mln zł, poinformował ISBnews prezes Ireneusz Glensczyk. Celem jest poprawa tegorocznych wyników w porównaniu z 2015 r.

Gekoplast liczy na możliwość przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW jeszcze w I kwartale br., poinformował prezes Piotr Górowski.

Gekoplast planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 17,31 mln zł w 2016 r. W połowie roku spółka rozważy zakup kolejnej linii do płyt komórkowych, poinformował prezes Piotr Górowski.

d11bnhu

Gekoplast prognozuje, że w tym roku zwiększy zysk netto do 7,52 mln zł wobec 5,52 mln zł w 2015 r. i przychody do 101,55 mln zł z 86,39 mln zł w ub.r., poinformowała spółka.

Parcel Technik kończy prace testowe swojego "skrytkomatu" i chce jeszcze w tym roku wejść na minimum dwa rynki zagraniczne z usługami dystrybucji przesyłek, podała spółka. Parcel Technik przygląda się w tym kontekście m.in. krajom afrykańskim.

Bank BGŻ BNP Paribas w ramach działalności w zakresie inwestycji kapitałowych Capital Development zawarł umowę inwestycyjną z IPF Group oraz jej założycielem i większościowym udziałowcem - Mariuszem Dolatą, podała instytucja. W efekcie Bank BGŻ BNP Paribas stał się mniejszościowym udziałowcem w IPF Group oraz zapewnił finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy.

Monnari Trade planuje w tym roku rozbudowę sieci poprzez powiększenie jej powierzchni o około 3-4 tys. m2 wobec 27,2 tys. m2 na koniec 2015 r., podała spółka.

d11bnhu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na trzy koncentracje na rynku farmaceutycznym. BRL Center - Polska, Cefarm Warszawa oraz Value Pharmacy mogą dokonać przejęć, których zamiary zgłosiły, poinformował Urząd.

Grupa Inpro podpisała 23 umowy przedwstępne netto w styczniu br., czyli o ponad 41% mniej niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Vantage Development podpisał przedwstępną umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper.

LiveChat planuje wypłatę dywidendy z zysku za rok finansowy 2015/2016 i oczekuje, że będzie ona wyższa niż 0,71 zł na akcję wypłacone przez spółkę z zysku za rok finansowy 2014/2015, poinformował prezes Mariusz Ciepły.

d11bnhu

Poczta Polska rozstrzygnęła przetarg na obsługę transakcji bezgotówkowych w swoich placówkach - wygrało konsorcjum PKO BP i eService, podała Poczta.

Sprzedaż Vivid Games w 2015 r. wyniosła 17,32 mln zł (wzrost o 27%), zaś zysk netto wyniósł 6,77 mln zł (+909%), poinformowała spółka.

Zarząd Monnari Trade zarekomenduje 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r. po zatwierdzeniu wyników za IV kw. ub.r., podała spółka.

Sadovaya Group odnotowało 50,07 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,75 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d11bnhu

Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły - o sumarycznej mocy cieplnej około 114 MWt - w Zakładzie Wytwarzania Katowice, kosztem ok. 66 mln zł, podał Tauron Polska Energia.

Monnari Trade odnotowało 12,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SMT zakończyło przed terminem skup akcji własnych - spółka podała, że zgromadziła walory stanowiące 0,235% jej kapitału, nabyte za łączną kwotę 369 tys. zł.

Obligacje serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF) o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 18 lutego, podała giełda.

Work Service zamierza ubiegać się o dopuszczenie wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. Planowany debiut - w ramach dual listingu - ma się odbyć w czwartek, 18 lutego.

Mercor pozyskał kontrakty o wartości 173,1 mln zł w okresie I-III kw. r.obr. 2015/2016 (1 kwietnia - 31 grudnia 2015 r.), tj. o 4% wyższej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podała spółka.

Grodno odnotowało 5,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. r.obr. 2015/2016 (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ramach aktualizacji głównych celów strategicznych na lata 2016-2020, Industrial Milk Company (IMC) podtrzymała plan zwiększenia banku ziemi w tym okresie i podkreśliła, że posiada wystarczające zdolności magazynowe. IMC zadeklarowała też, że kukurydza pozostanie główną uprawą z ok. 50-proc. udziałem.

Avia Solutions Group odnotowała 4,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 6,57 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r., podała instytucja.

Portfel zamówień Sygnity na II-IV kw. roku obrotowego 2015/2016 wynosił na początek lutego br. 220,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 8,7% r/r, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sławomirowi Zawadzkiemu - dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Oskara Kowalewskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu banku na okres trzech miesięcy, podała spółka. Jednocześnie RN odwołała Dariusza Daniluka ze stanowiska prezesa zarządu, a Piotra Lisieckiego ze stanowiska wiceprezesa.

Mercor odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2015/2016 (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2015/2016 r. (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d11bnhu

Podziel się opinią

Share
d11bnhu
d11bnhu