Trwa ładowanie...
d2rb6gm

Przegląd informacji ze spółek

Green Content, spółka zależna Agory, otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) koncesję na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego pod nazwą "Kiwi TV", podała spółka.

Share
d2rb6gm

Alior Bank otrzymał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 183 350 000 zł stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu przeprowadzonych 4 grudnia 2015 r. emisji obligacji podporządkowanych serii I oraz I1, podał bank.

Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja.

Sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Kerdos Group z wniosku spółki, podał Kerdos.

d2rb6gm

Terminal Naftowy w Gdańsku, budowany przez PERN Przyjaźń, otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwają próby technologiczne przed planowanym na koniec I kw. rozpoczęciem działalności, podała spółka. Inwestycja jest warta ok. 412 mln zł.

Bank BPH zdecydował o wdrożeniu planu transformacji biznesowej na lata 2015 - 2020, w tym transformacji sieci sprzedaży, podał BPH. Zakłada on m.in. przekształcenie 134 oddziałów własnych w placówki partnerskie, przekształcenie kolejnych 65 oddziałów w placówki partnerskie we współpracy z dotychczasowymi partnerami lub ewentualne ich zamknięcie, inwestycję ponad 350 mln zł w projekty rozwoju systemów IT, ograniczenie zatrudnienia o maks. 1706 osób i osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości ok. 200 mln zł rocznie, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzroście przychodów w przyszłości.

Wartość netto portfela zamówień Bumechu wynosi obecnie 194,5 mln zł wobec 127,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.

Obligacje serii C Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł będą notowane na Catalyst od 30 grudnia br., podała spółka.

d2rb6gm

Grycksbo AB, podmiot zależny Arctic Paper, uzyskał ze swojego banku finansującego Svenska Handelsbanken AB zwolnienie z obowiązku dotrzymania na dzień 31 grudnia 2015 roku współczynnika pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określonego umową kredytową, podał Arctic.

Umowa warunkowa Budimeksu ze spółką Womak Omega na rozbudowę galerii handlowej we Wrocławiu, warta 37,2 mln zł netto, weszła w życie na mocy aneksu uchylającego warunki zawieszające, podała spółka.

Mera dokonała wcześniejszego częściowego wykupu 10,647 tys. obligacji serii J o łącznej wartości niemal 10,65 mln zł, podała spółka.

Merlin.pl - spółka zależna Czerwonej Torebki - złożył w sądzie wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, podała Czerwona Torebka.

d2rb6gm

Ze złoża Cladhan na Morzu Północnym, w którym MOL ma 33,5% nieoperatorskiego udziału, uzyskano pierwszą ropę naftową, podała spółka.

Cube.ITG spodziewa się, że przychody przekroczą 200 mln zł w 2015 roku, wynika z komunikatu spółki. Grupa zakończyła realizację i rozliczyła umowę projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" za 77,5 mln zł brutto.

Towarowa Giełda Energii (TGE) umożliwi od 12 stycznia 2016 r. obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, podała giełda.

Oponeo.pl chce rozpocząć sprzedaż w dwóch kolejnych stanach USA - Nevadzie i Oregonie w 2016 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Topolewski. Spółka chce utrzymać wysokie dwucyfrowe dynamiki sprzedaży za granicą w nadchodzącym roku.

d2rb6gm

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
zawiesił notowania Budopolu Wrocław, Clean&Carbon Energy, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH) i Ampli na rynku głównym oraz Zakładów Mięsnych Mysław na NewConnect, podała giełda.

Asseco Poland nabyło 261 096 akcji Infovide-Matrix w ramach przymusowego wykupu, podała spółka. Tym samym posiada 12,476 mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Infovide.

Perma-Fix Medical podpisał umowę na wykonanie i finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projektu "Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo do zastosowań w diagnostyce izotopowej", podała spółka. Wartość projektu to 13,29 mln zł, w tym finansowanie z NCBiR wyniesie 10,02 mln zł.

d2rb6gm

Podziel się opinią

Share
d2rb6gm
d2rb6gm