Trwa ładowanie...
d2s1lyk

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź stwierdził, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów, podała spółka.
Share
d2s1lyk

Prospekt emisyjny Everest Investments, sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji stanowiących łącznie 85,52% kapitału i głosów, został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka.

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez spółkę 1&1 Internet kontroli nad home.pl, podał urząd.

Vistal Construction - spółka z grupy kapitałowej Vistal - podpisała z Visteel umowę ramową ws. sprzedaży stali przez Visteel. Szacowana wartość umowy wynosi pomiędzy 20, a 30 mln zł netto, podał Vistal.

d2s1lyk

Grupa Lotos podpisała umowę na sprzedaż paliw płynnych w 2016 roku na rzecz BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez oddział BP Europa SE Oddział w Polsce o szacunkowej wartości netto ok. 1,33 mld zł, podała Grupa Lotos.

Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka. Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - spółka zależna Adiuvo Investments - zawarła z Hulul al Jamal (Beauty Solutions) z siedzibą w Rijadzie umowę dystrybucyjną produktu Esthechoc Cambridge Beauty Chocolate na terytorium Arabii Saudyjskiej, podało Adiuvo. Szacowana przez zarząd spółki wartość umowy w 3-letnim okresie jej obowiązywania, biorąc pod uwagę minimalne wartości zamówień wynosi ok. 1,6 mln zł.

d2s1lyk

Rovese ma umowę z Bankiem Pekao dotyczącą programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200 mln zł, podała spółka.

Oferta konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne (lider) oraz TA Poland i Qumaka została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla grupy zakupowej PKP, podało Centralne Biuro Zamówień PKP PLK.

Kopex podpisał porozumienie o współpracy z Jurgińskimi Zakładami Budowy Maszyn (JurMasz). Oba podmioty chcą wspólnie produkować i oferować maszyny i urządzenia górnicze na rynku rosyjskim, podała spółka.

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 275,19 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, podała spółka.

d2s1lyk

Sieć dyskontowa TXM textilmarket powiększyła się w drugiej połowie grudnia na rynku rumuńskim o 3 nowe placówki i planuje dalszy rozwój w tym kraju, zapowiedział wiceprezes TXM Robert Kwiecień. Dwa sklepy zlokalizowane są w miejscowości Timisoara, trzeci w Targu Mures.

W długiej perspektywie średnia roczna cena ropy będzie bliższa 100 USD za baryłkę, niż 50 USD płaconym obecnie, uważa główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.

ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania zapewniające płynną obsługę oraz bezpieczeństwo gromadzonych w chmurze plików, podała spółka.

Merlin.pl rozpocznie sprzedaż w ciągu kilku tygodni, w ramach dzierżawy przez Topmall, podał właściciel serwisu - Czerwona Torebka.

d2s1lyk

Agrowill Group zawarł umowę kredytową na 39 mln euro z konsorcjum DNB i Swedbanku, poinformowała spółka.

Eileme 2 AB - spółka zależna Cyfowego Polsatu - umorzy niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r., podał Cyfrowy Polsat. Umorzenie obligacji ma nastąpić 1 lutego 2016 r.

Rada nadzorcza Energi powołała w skład zarządu V kadencji z dniem 4 stycznia 2016 roku Dariusza Kaśków, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, Mariusza Rędaszka - na wiceprezesa zarządu ds. finansowych i Romana Pionkowskiego - na wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju, podała spółka. RN nie wybrała wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Marvipol zawarł z RM Inwestycje umowę sprzedaży 100% udziałów Robo Wash za cenę 8 mln zł, podała spółka. Wskutek zbycia tych udziałów, Marvipol zakończył działalność w obszarze obsługi myjni samochodowych.

d2s1lyk

Prezes Polnordu Piotr Wesołowski oraz członek zarządu Tomasz Sznajder złożyli rezygnację z zajmowanych stanowisk ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. W połowie grudnia złożyli oni rezygnacje ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wawel kontynuuje współpracę z Jeronimo Martins Polska - właścicielem sieci sklepów Biedronka, podała spółka. Pod koniec października Wawel sygnalizował, że współpraca ta może zostać zerwana.

EDF Paliwa zdecydowała się nie przedłużać umowy na zakup węgla do celów energetycznych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) poza obowiązujący obecnie okres, tj. do końca 2017 r., podała JSW.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołało nowych członków rady nadzorczej spółki. W skład RN weszli: Wojciech Bieńkowski, Mateusz Boznański, Andrzej Gonet oraz Krzysztof Rogala, podała spółka.

d2s1lyk

Podziel się opinią

Share
d2s1lyk
d2s1lyk