Trwa ładowanie...
d17tljy
giełda

Przegląd informacji ze spółek

Work Service podpisał z funduszem private equity Oaktree Capital Management reprezentowanym w Polsce przez Cornerstone Partners przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o.o., podała spółka. Wartość transakcji wyniesie 147 mln zł. 

Share
d17tljy

Emperia Holding odnotowała 50,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 48,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił dla ING Banku Śląskiego wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 rok na 70 478 69,54. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kw. 2017 r., podał bank.
Zarząd Grupy Kęty zakłada wzrost Segmentu Systemów Aluminiowych o 10-15% w skali roku w 2017 r. oraz utrzymanie się cen aluminium na poziomie ok. 1850 - 1950 USD za tonę w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, podała spółka.

Grupa Kęty odnotowała 54,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 54,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d17tljy

PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowany zysk EBITDA na ok. 1,87 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 882 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka.

Torpol Norge, spółka zależna Torpolu podpisała umowę z Bane NOR (Norweskie Koleje Państwowe) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Djupvik krysninsspor" (zlokalizowanego w okolicach miejscowości Narvik) za ok. 29,4 mln zł brutto (ok. 23,5 mln zł netto), podał Torpol.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na PKN Orlen karę pieniężną w wysokości 750 tys. zł. za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd.

Zarząd Rawlplug podjął uchwałę w sprawie przedłożenia akcjonariuszom rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 10 744 800 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka.

d17tljy

Akcjonariusze Elektrobudowy podjęli uchwałę o podziale zysku netto za rok 2016, przeznaczając na dywidendę kwotę 47,48 mln zł, tj. po 10 zł na akcję, podała spółka.

Marvipol zakłada, że wprowadzi do sprzedaży co najmniej 700 mieszkań w tym roku, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek.

Rekordowe wyniki finansowe wypracowane przez Marvipol w 2016 roku "nie są nie do pobicia" w bieżącym, a spółka ma potencjał, by dalej pozytywnie zaskakiwać rynek, wskazał prezes Mariusz Książek w rozmowie z ISBnews.

PKO Bank Polski szacuje, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za I kw. 2017 r. oraz składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. wyniosą łącznie 256 274 186,45 zł, podał bank.

d17tljy

Grupa Lotos równolegle rozwija i analizuje cztery potencjalne projekty, które mogą być realizowane po zakończeniu projektu EFRA, poinformował ISBnews wiceprezes ds. produkcji Jarosław Kawula. Decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta do końca 2018 r.

Stan realizacji projektu EFRA wynosi ok. 63% i wyprzeda harmonogram o kilka punktów procentowych, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji Jarosław Kawula. Spółka zakończyła planowo postój remontowy.

Idea Bank uruchomił projekt pn. Idea Hub Express, w ramach którego w wybranych pociągach PKP Intercity kursować będzie wagon, będący pierwszą placówką bankową na torach i jednocześnie pierwszym coworkingiem dla podróżujących, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz.

Bank Millennium ocenia, że zrealizuje wszystkie cele zawarte w strategii do 2017 roku za wyjątkiem wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), poinformował prezes Joao Bras Jorge.

d17tljy

ERU Trading we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) dostarczy w br. 218 mln m3 gazu z Polski do ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz, podało PGNiG.

Mercor w okresie od października 2016 r. do marca 2017 r. pozyskał zamówienia o wartości ok. 139,4 mln zł wobec 106,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 31% r/r, podała spółka.

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, jednak nie wiadomo, jakie wytyczne w tej sprawie przekaże Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Joao Bras Jorge.

PKO Bank Hipoteczny uplasował 24 kwietnia br. listy zastawne o wartości 500 mln zł, o terminie zapadalności ustalonym na 18 maja 2022 roku oraz z marżą ponad WIBOR 3M w wysokości 69 pb, podał PKO Bank Polski.

d17tljy

Rada ds. prywatyzacji Czarnogóry anulowała przetargi na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo, poinformował OT Logistics powołując się na informacje prasowe z Czarnogóry.

AmRest podpisał wstępne wiążące porozumienia z Pizza Hut Europe Sarl US Branch i Yum Restaurants International Russia and CIS LLC, określające główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez spółkę zależną AmRest praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na rynku rosyjskim oraz nabycie 18 restauracji Pizza Hut prowadzonych przez PH Russia, poinformowała spółka.

Bioton odnotował 16,12 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 521,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka celowa Marvipolu - PDC Industrial Center 72 - która jest wspólnym projektem Marvipolu i PG Dutch Holding, podpisała umowę z Panattoni Development Europe na budowę obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy Krakowa, poinformowała spółka.

d17tljy

Action w restrukturyzacji odnotowało 159,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Faktoring zdecydowała o emisji obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, podała spółka.

Ergis odnotował 23,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak odnotował 43 mln zł jednostkowej straty netto, przy uzyskanych jednostkowych przychodach na poziomie 424 mln zł w 2016 r, poinformowała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,99 mld zł na koniec marca 2017 roku, co oznacza wzrost o 2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,5% i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym ani rok do roku. Łącznie środki klientów w Grupie wzrosły o 9,1% r/r do 64,13 mld zł.

Newag odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia zamierza pozyskać refinansowanie obecnego zadłużenia w wysokości 200 mln zł z mBanku, BnB Polska i DnB w celu realizacji projektu modernizacji infrastruktury sieci spółki w standardzie NGA, poinformowała spółka.

Bank Millennium odnotował 140,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 137,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ZUE miało 33,17 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 9,2 mln zł straty działalności operacyjnej i 8,17 mln zł straty netto w I kw. 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednocześnie spółka podała, że jej portfel zamówień ma wartość 948 mln zł w podpisanych kontraktach, a potencjalnie - ok. 2 mld zł.

Akcjonariusze Netii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o ustaleniu kwoty dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

(ISBnews)

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy