Trwa ładowanie...
ditqf3v

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, potwierdza swoje cele strategiczne na lata 2015-2018, poinformował dyrektor generalny Jean-Noël Reynaud. Belvéd?re kontynuuje działania mające na celu pozyskanie nowych, stabilnych inwestorów.

Share
ditqf3v

Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, osiągnęła w 2014 roku 466,9 mln euro obrotów, co oznacza spadek o 4,1% r/r według nowej metody porównawczej, podała spółka. W Polsce obroty grupy netto wyniosły w 2014 r. 179,0 mln euro.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez TDJ kontroli nad FPM - spółką zależną Rafako, czym spełnił się warunek zawieszający przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 1.376.508 akcji FPM na rzecz TDJ, podało Rafako.

Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia, podała instytucja.

ditqf3v

Rada nadzorcza spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uchwalenie programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50 mln zł oraz emisję w ramach Programu niezabezpieczonych obligacji, podała spółka.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania w sprawie spółki Uinvest LLC, umieszczonej przez KNF na liście ostrzeżeń publicznych, wynika z informacji na stronie internetowej KNF.

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje w sprawie umowy na dostawy produktów do zarządzanych przez siebie restauracji z Eurocash, Makro Cash&Carry Polska i Farutex, podała spółka. Sfinks przewiduje, że szczegółowe negocjacje zostaną zakończone w ciągu 3 miesięcy.

Gekoplast złożył wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 5.305.285 akcji emitenta serii A, B1, B2, C i D na rynku NewConnect w dniu 26 lutego, podała spółka.

ditqf3v

Roman Przybył, prezes Trakcji PRKiI, złożył rezygnację z funkcji z przyczyn osobistych, podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła Jarosławowi Tomaszewskiemu, dyrektorowi finansowemu i dotychczasowemu wiceprezesowi, pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Integrated Solutions (IS), integrator ICT należący do Orange Polska, zakończył rok 2014 z wynikiem 286 mln zł przychodu, wobec 201 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Leszek Hołda.

Netia może w tym roku przejąć data center, analizuje też projekt budowy własnego centrum danych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Netii Paweł Szymański.

Nowy prezes spółki Empik ma za zadanie przygotować i wdrożyć szczegółowy plan wykonawczy dla strategicznych zmian zachodzących w tym segmencie działalności grupy Empik Media & Fashion (EMF) - poinformował agencję ISBnews prezes Krzysztof Rabiański.

ditqf3v

Grupa EMF nie planuje zmian z strukturze geograficznej swojej sieci, także na Ukrainie i w Rosji. W najbliższym czasie planuje wyjście Smyka z Czech, poinformował agencję ISBnews prezes Krzysztof Rabiański.

Empik Media & Fashion (EMF) będzie w tym roku selektywnie decydować o nowych otwarciach sklepów sieci Smyk oraz Empik, poinformował agencję ISBnews prezes grupy Krzysztof Rabiański. Wstępne plany to otwarcie kilkunastu sklepów w każdej z sieci.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zdecydowały o rozwiązaniu umowy z FCC Construcción na modernizację 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Poznań - Czempiń (część połączenia Poznań - Wrocław), podał zarządca infrastruktury kolejowej. PLK ogłosi trzy zamówienia na prace budowlane, tak aby do końca 2015 r. zrealizować maksymalny zakres prac.

Empik Media & Fashion (EMF) chciałby zamknąć transakcję sprzedaży segmentu szkół językowych w maju lub czerwcu tego roku, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Krzysztof Rabiański. W pierwszym półroczu powinien zakończyć się także proces wyjścia z segmentu mody.

ditqf3v

Panattoni Europe rozpoczął rozbudowę hali produkcyjnej Pilkington Automotive Poland w Chmielowie o kolejne ok. 21.000 m2, podała firma. Inwestycja realizowana jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) Euro-Park Wisłosan.

LPP liczy na dwucyfrowy wzrostu przychodów w tym roku w porównaniu z ub.r. Spółka zakłada niewielki wzrost przychodów w sklepach porównywalnych w Polsce i krajach UE, zaś niewielkie spadki w Rosji. Celem długoterminowym jest utrzymanie marży na sprzedaży w przedziale 57-58%, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Netia celuje w wypracowanie dodatniego wyniku netto w 2015 roku przy jednocyfrowym spadku przychodów, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Paweł Szymański.

LPP planuje rozwój powierzchni sieci sklepów w tym roku o ok. 152 tys. m2, tj. o ok. 21% wobec końca ub.r. Nakłady inwestycyjne na rozwój sieci wyniosą ok. 400 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

ditqf3v

LPP zaplanowało na ten rok wzrost powierzchni sieci w Rosji i na Ukrainie o 14%, tj. o 25 tys. m2, ale ze względu na trudną sytuację geopolityczną w ciągu miesiąca, dwóch zdecyduje, czy będzie otwierać nowe sklepy w tych krajach. Spółka nie zamierza jednak wychodzić ze wschodnich rynków, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

LPP pracuje nad nową marką odzieżową i planuje, że w I kw. 2016 r. uruchomi pierwsze salony z nowym asortymentem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

LPP zakłada, że z zysku wypracowanego w 2014 roku wypłaci dywidendę w wartościach bezwzględnych na poziomie ubiegłorocznej lub nieco niższym ze względu na planowane nakłady inwestycyjne, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Airbus Helicopters otworzył w Łodzi biuro konstrukcyjne, w którym znajdzie zatrudnienie ok. 100 inżynierów, poinformował prezes Guillaume Faury.

ditqf3v

Pragma Faktoring zakończyło subskrypcję i przydzieliło 10.000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka.

PKP Cargo porządkuje aktywa terminalowe, rozważa dalsze inwestycje w infrastrukturę przeładunkową i przygotowuje strategię rozwoju tego segmentu działalności, poinformował agencję ISBnews prezes Adam Purwin.

Zarząd Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS) złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, poinformowała spółka.

LPP skorygowało zysk netto podmiotu dominującego za IV kw. 2014 r. do 245,30 mln zł z 327,02 mln zł, podała spółka.

Apator prognozuje wzrost skonsolidowanego zysku netto do 95 mln zł w tym roku przy przychodach rzędu 790 mln zł, podała spółka.

Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka.

Apator odnotował 23,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Empik Media & Fashion (EMF) odnotowało 138 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2014 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Wyniki finansowe LPP osiągnięte w IV kwartale, jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były niższe w ujęciu rocznym w związku z osłabieniem lokalnych walut w Rosji i na Ukrainie i tym samym niższymi przychodami, także osłabieniem złotego wobec dolara. Negatywny wpływ tych różnic za wynik grupy w całym roku sięgnął 112 mln zł, podała spółka.

Introl odnotował 13,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco South Eastern Europe odnotowało 39,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 25,84 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v