Trwa ładowanie...
d4726bd
03-03-2017 07:23

Przegląd prasy

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

d4726bd

Dziennik Gazeta Prawna

--Rząd rozważa lokalizację centralnego lotniska bliżej Warszawy, niż dotychczas planował

--Naukowcy na całym świecie starają się znaleźć medyczne zastosowania czwartego stanu skupienia materii. Własne rozwiązanie w tym zakresie opracował też zespół z Politechniki Lubelskiej. Celem jest wykorzystanie plazmy w dermatologii

--Elon Musk ogłosił, że zamierza pod koniec przyszłego roku wysłać turystów w lot dookoła Księżyca

d4726bd

--Spośród 254,6 tys. przedsiębiorstw niefinansowych powstałych w 2015 r. pierwsze 12 miesięcy przetrwało 175,4 tys., czyli 68,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS

Puls Biznesu

--Przedsiębiorcy mają rekordowe plany rekrutacyjne i coraz większy problem z ich realizacją

-- W 2020 r. polski rynek opakowań osiągnie wartość 46 mld zł. Będą temu sprzyjały zmiany stylu życia, wyższe wydatki na konsumpcję oraz eksport

d4726bd

--Powstanie centralnej bazy rachunków grozi wyciekaniem wrażliwych danych obywateli i firm

--Raiffeissen Bank wraca z pomysłem samochodów do wynajęcia. Nowym partnerem będzie LeasePlan. Startuje z końcem marca

--PKN Orlen zamierza wyposażyć swoje stacje paliw w turbiny wiatrowe. To kolejne, obok pilotażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, przedsięwzięcie w celu zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw koncernu

Rzeczpospolita

d4726bd

--Pierwszy na świecie ultranowoczesny napęd do elektrycznych pociągów powstaje w Polsce. Pracuje nad nim warszawska firma Medcom

--Polsce grożą kary za nieprzyjmowanie uchodźców. Bruksela ostrzega, że przeterminowane rachunki trzeba będzie uregulować

--W przyszłym tygodniu do Sejmu ma wpłynąć projekt posłów PiS specprzepisów dotyczących wspierania rozwoju budownictwa

Gazeta Wyborcza

--Chińscy prawnicy idą do sądu z pozwami za szkody, jakie wyrządza im smog

d4726bd

--Drożeje żywność na całym świecie. Najbardziej zboża, mięso, produkty mleczne oraz cukier

--McDonald's zamierza uruchomić aplikację, za pośrednictwem której goście zakupią jedzenie on-line. Ma ona skrócić samochodowe kolejki przed restauracjami

--W Ministerstwie Kultury powstał zespół, który pracuje nad repolonizacją i dekoncentracją mediów

--Snapchat już na giełdzie. Inwestorzy wydali miliardy na spółkę, która przynosi straty. I zarobili. 41% w jeden dzień

d4726bd

ISBnews

--Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,47 mln zł w lutym 2017 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka

--Unibep ma umowę ramową na realizację mieszkań modułowych w Szwecji dla AB Botkyrkabyggen, podała spółka

--Stalexport Autostrady proponuje przeznaczenie kwoty 44,5 mln zł, czyli 0,18 zł na akcję na wypłatę dywidendy, podała spółka

d4726bd

--Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,6 USD/b w lutym br., wobec 5 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym 2016 r. marża wynosiła 4,5 USD/b, podała spółka

--Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała Thomasa Schäbingera na prezesa od 1 lipca br., podała spółka

--Zarząd Kopexu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Kopex

--Grupa AB ocenia, że mocna sytuacja finansowa i szeroka oferta są rękojmią dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji biznesowej, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan

--Nowa polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie z nadwyżki kapitału powyżej określonego dla banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) minimalnego wskaźnika adekwatności kapitałowej Tier 1 wysokości 14,62%, podał bank

--Ailleron rozważa wypłatę dywidendy, ale przede wszystkim chce rosnąć w skali międzynarodowej. Spółka jest ponadto otwarta na akwizycje, szczególnie w segmencie fintech, poinformowali przedstawiciele spółki

--Akcjonariusze Feerum zdecydują o emisji do 447 001 akcji serii G oraz do 953 791 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 3 marca

--Mirbud podpisał umowę z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w ramach Pruszków Park II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy wynosi 9,72 mln euro brutto, tj. ok. 42,93 mln zł, podała spółka

-- Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych innowacji, co powinno przełożyć się na spadek kosztów. Bank celuje w 2 mld zł nowych kredytów kwartalnie w br. i stawia na poprawę jakości obsługi, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak

--Krka podtrzymuje, że w 2017 r. powinna osiągnąć przychody w wysokości 1,22 mld euro i zysk netto wyższy niż w 2016 r., podała spółka. Planowany capex to ok. 174 mln euro

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała w przetargu publicznym na "Rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK 'Budryk'" ofertę złożoną przez Famur Pemug z ceną 132,35 mln zł netto, poinformowała spółka

--Krka odnotowała 108,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 158,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

--Unimot zadebiutuje na głównym rynku GPW we wtorek, 7 marca, przechodząc z rynku NewConnect, podała giełda

--Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie w II etapie warszawskiej inwestycji Oaza Wilanów, poinformowała spółka. W II etapie powstało 162 mieszkań, a ceny w stanie deweloperskim wynoszą od 6 900 do 7 400 zł za m2, podano także

-- Rafał Michalczuk został dyrektorem finansowym Grupy AB, poinformowała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Grzegorza Ochędzana

--Idea Bank planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok, ale rekomendację dla akcjonariuszy przedstawi po wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie, poinformował ISBnews prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak

--Huckleberry Games przewiduje, że debiut spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić do końca II kwartału 2017 r., podała firma. Spółka poinformowała też o przesunięciu premiery gry "Edengrad" na platformie Steam

--Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
wyniosła 4 749 mln zł na koniec lutego 2017 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 4 540,7 mln zł

--Zarząd AAT Holding zakończył przegląd opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Głównym celem Grupy w najbliższych latach będzie m.in. skupienie się na budowaniu silnej pozycji marki Polon-Alfa na rynkach zagranicznych

--JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 21 lokali w lutym 2017 r., w tym 18 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Narastająco od początku roku JHM sprzedał aktami notarialnymi 41 lokali, w tym: mieszkania i domy jednorodzinne - 33, garaże i miejsca postojowe - 8

--Marvipol zawarł warunkową umowę kupna nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, o powierzchni 6 tys. m2 za równowartość 60,6 mln zł, podała spółka. Umowa ostateczna ma zostać zawarta, jeśli Miasto St. Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu działki. Na parceli Marvipol planuje zrealizować projekt apartamentowy, w ramach którego powstanie ok. 440 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2

--Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,63 mld zł w lutym br., co oznacza wzrost o 53,2% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-luty łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 43,47 mld zł i była o 52,7% niższa niż rok wcześniej

--Cloud Technologies zlecił wykonanie due diligence przejmowanej spółki Imagine The Future, podała spółka

--iAlbatros Group zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej - iAlbatros Poland - za 124 mln zł nieujawnionemu nabywcy, podała spółka. Enterprise value, liczone jako łączna wartość otrzymanych środków w ramach transakcji pomniejszona o gotówkę, powiększona o dług zewnętrzny, jest większa niż 140 mln zł

--Zarząd GetBack zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. Zarząd uzyskał w tym celu upoważnienie rady nadzorczej spółki

--LiveChat Software miał 18 747 klientów z całego świata według stanu na 1 marca 2017 r. W lutym ta liczba wzrosła o 431 klientów, a w skali roku wzrost wyniósł 33,2%, poinformowała spółka

--AmRest Holdings sfinalizował umowę sprzedaży i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim zawartą z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Ltd., German Branch, podała spółka. Ostateczna cena nabycia to ok. 10,28 mln euro (ok. 44,15 mln zł)

--Wiceprezes zarządu mBanku Hans-Dieter Kemler złożył rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 30 kwietnia 2017 r., podał bank

--Akcjonariusze mBanku zdecydują na walnym zgromadzeniu 30 marca o upoważnieniu zarządu podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w ramach kapitału docelowego, podała instytucja

--Idea Bank odnotował rekordowy skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w wysokości 441,03 mln zł w 2016 r. wobec 295,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

--Soho Development odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2016/2017 (październik - grudzień 2016) wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

--mBank odnotował 1 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 301,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie

--Comarch odnotował 51,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 43,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

(ISBnews)

d4726bd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4726bd