Trwa ładowanie...
d41tbxk

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 4 listopada, 20.00

...

d41tbxk
d41tbxk

04.11. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie zbliżona do celu NBP, o ile nie wytrącą jej z tego poziomu wstrząsy, pod wpływem których inflacja znajduje się obecnie, a na które ze względu na ich często odwracalny charakter bank centralny niekoniecznie musi reagować - uważa Andrzej Rzońca z Rady Polityki Pieniężnej.

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 11,5 proc., tak jak we wrześniu - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie.

d41tbxk

Utrzymanie się wysokiej dynamiki wzrostu cen żywności w najbliższych miesiącach jest ryzykiem dla inflacji - ocenił w rozmowie z PAP Sławomir Dudek, wicedyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w MF.

W drugiej połowie 2010 roku nastąpi nieznaczne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, do 3,7 oraz 3,8 proc. odpowiednio w III i IV kwartale, co będzie skutkować średnim realnym wzrostem rzędu 3,5 proc. w całym roku. W pierwszej połowie 2011 roku tempo to zostanie utrzymane i wyniesie 3,8 proc. w I oraz około 4 proc. w II kwartale - podano w raporcie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W najbliższych kwartałach coraz większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy przy dodatnim i rosnącym tempie wzrostu inwestycji.

Wzrost cen żywności w 2011 roku o 4,0 proc. rdr, tak jak w październikowej projekcji inflacji prognozuje NBP, jest mało realny - ocenił minister rolnictwa Marek Sawicki. Jego zdaniem, w tym roku żywność zdrożeje o 4-4,5 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,3 proc. we wrześniu 2010 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 4,2 proc. - podał w czwartek w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

d41tbxk

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian - podał bank w czwartkowym komunikacie.

Poziomy, na których znajdują się obecnie stopy procentowe w strefie euro są odpowiednie, a inflacja będzie pozostawała ograniczona - powiedział prezydent Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet po posiedzeniu rady banku, która podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

d41tbxk

Bank centralny Anglii (BoE) pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia.

Bank centralny Czech pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła w USA o 20 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 457 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA w komunikacie.

d41tbxk

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 1,9 proc. w III kwartale 2010 r., po spadku w II kw. o 1,8 proc. - podał w czwartek Departament Pracy w wyliczeniu.

BUDŻET

Zmiana przepisów w sprawie składek zdrowotnych płaconych przez budżet państwa za rolników powinna być przeprowadzona przez Sejm w trybie pilnym - powiedziała w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami minister pracy Jolanta Fedak.

d41tbxk

Państwo płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie tylko za rolników, ale za inne grupy społeczne; zmiana systemu regulowania tej składki nie przyniesie oszczędności i nie zmniejszy deficytu budżetowego - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki.

BANKI CENTRALNE

Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego we wrześniu wzrosła do 59.890 mln zł z 58.962 mln zł w sierpniu - podał NBP.

DŁUG

d41tbxk

W październiku 2010 roku poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 507,1 mld zł, tj. 5,5 mld zł więcej w stosunku do września oraz 54,2 mld zł więcej w stosunku do początku roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w środę 112,26 punktów bazowych.

WSKAŹNIKI

Październikowy Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia kolejny miesiąc z rzędu zmalał, a w kolejnych miesiącach nie powinno dochodzić do wzrostu bezrobocia w najbliższych miesiącach, z wyjątkiem zmian sezonowych - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W październiku wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym wzrosła o 1 pkt mdm, w skali roku wskaźnik urósł o 16 pkt - wynika z raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Autorzy raportu zapowiadają, że zbliża się, jak zwykle w końcu roku, okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych.

Wartość barometru IRG SGH zmniejszyła się w ciągu ostatniego kwartału o 6 pkt i wynosi -5,8 pkt. W skali roku przyrost wartości barometru wynosi 10 pkt i jest on mniejszy niż w poprzednich kwartałach, ale zgodny z rytmem zmian sezonowych - wynika z opublikowanych w czwartek badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

W czwartym kwartale 2010 roku wartość Barometru Consumer Finance spadła z 70,7 do 70,1 punktu. Spadek ten odnotowano po trzech kolejnych kwartałach wzrostu. Jest to dość poważny sygnał dla rynku finansowego, gdyż oczekiwano, że sytuacja będzie się nadal poprawiać - wynika z najnowszych badań Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) w badaniu przeprowadzonym w październiku 2010 roku wzrósł po raz trzeci z rzędu. Dodatkowo, wzrost ten był bardzo znaczący, gdyż wyniósł 1,6 punktu, a INP osiągnął najwyższą wartość w historii - 86,2 punktu - wynika z opublikowanych w czwartek badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Indeks cen mieszkań, liczony przez Open Finance, wzrósł w październiku o 0,04 proc. i wynosi 882,56 pkt. - podano w komunikacie prasowym. To pierwszy od 5 notowań wzrost indeksu. Autorzy raportu spodziewają się stabilizacji cen na rynku mieszkaniowym.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2010 r. 53,3 pkt wobec 54,1 pkt we wrześniu - podały w czwartek źródła rynkowe w końcowych wyliczeniach.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2010 r. 53,8 pkt wobec 54,1 pkt we wrześniu - podano końcowe wyliczenia na stronach internetowych w czwartek.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2010 roku 56,0 pkt wobec 54,9 pkt na koniec września - podano w czwartek w końcowych wyliczeniach.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,17 proc. i wyniósł 9.358,78 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,9 proc. i wyniósł 3.086,94 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,99 proc. i wyniósł 2721,43 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 1,09 proc. do 23.326,41 pkt. (PAP)

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,98 proc., do 5.862,79 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,92 proc., do 3.916,78 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 1,77 proc., do 6.734,69 pkt.

SPÓŁKI

Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2010 roku do 1,05 mld zł z 578,8 mln zł rok wcześniej i był wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 785,1 mln zł.

Grupa Lotos zanotowała w trzecim kwartale wzrost zysku operacyjnego w segmencie produkcji i handlu o 7,1 proc., w segmencie wydobywczym wzrost wyniósł 45,2 proc., jednak w segmencie detalicznym grupa wykazała pokaźny spadek tego wskaźnika, który sięgnął 57,4 proc.

W IV kwartale 2010 roku Grupa Lotos planuje przerobić podobną ilość ropy, jak w III kwartale, czyli 2,2 mln ton - poinformował na konferencji Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Czwarty kwartał 2010 roku powinien być dla Grupy Lotos pod względem wyniku operacyjnego lepszy niż IV kwartał 2009 roku - poinformował w czwartek dziennikarzy wiceprezes Grupy Lotos Mariusz Machajewski.

Grupa Netii zanotowała w trzecim kwartale 2010 roku 12,41 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy oczekiwali zysku netto na poziomie średnio 18,4 mln zł.

Netia podtrzymała prognozy finansowe na 2010 rok oraz prognozę pozyskania do końca roku ponad 700 tys. klientów usług szerokopasmowych. Spółka podtrzymała też prognozy średnioterminowe na lata 2010-2012 - podała spółka w komunikacie.

Netia rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy w 2011 roku z nadwyżki środków pieniężnych, jeśli nie dokona akwizycji - poinformowała spółka w komunikacie.

Netia podtrzymuje, że chciałaby przedstawić na początku 2011 roku politykę dywidendową na kolejne lata - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes spółki Mirosław Godlewski. W 2011 roku Netia chciałaby zwiększyć liczbę uwolnionych węzłów LLU do ok. 700 z ponad 500 w 2010 roku.

Zysk netto grupy BRE Banku w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 206,5 mln zł z 72,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 179 mln zł.

BRE Bank ocenia, że liczba jego klientów detalicznych wzrośnie do 4 mln wcześniej niż w 2012 roku, jak zakładał bank w strategii - podał bank w prezentacji.

BRE Bank spodziewa się, że pozytywny trend w rezerwach powinien się utrzymać i w IV kwartale rezerwy wyniosą 120-160 mln zł. Bank chce, by koszty ryzyka spadły w okolice 100 punktów bazowych - poinformował Wiesław Thor, wiceprezes banku.

BRE Bank spodziewa się, że zysk netto jaki osiągnie w IV kwartale 2010 roku będzie niższy niż osiągnięty w III kwartale 2010 roku, natomiast koszty kwartalnie wzrosną - poinformował Wiesław Thor, wiceprezes banku.

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2010 roku wzrósł do 846,85 mln zł z 638,53 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 852 mln zł.

PKO BP po III kwartale liczy, że w całym 2010 roku jego zysk netto przekroczy 3 mld zł - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

PKO BP oczekuje stabilizacji salda rezerw w IV kwartale, a w kolejnych kwartałach możliwy jest ich spadek - poinformował na konferencji Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora sieci Era, wrosły w III kw. 2010 roku o 4,9 proc. do 472 mln euro z 450 mln euro rok wcześniej, a narastająco po trzech kwartałach 2010 roku wzrosły o 4,4 proc. do 1,364 mld euro z 1,31 mld euro - wynika z danych finansowych Deutsche Telekom, który jest głównym akcjonariuszem PTC.

Delko podpisało umowę kupna 50,97 proc. spółki Frog MS Delko, dystrybutora artykułów kosmetycznych i higienicznych z Małopolski - podało Delko w komunikacie. Spółka planuje wkrótce kolejną akwizycję.

Dom Development sprzedał w III kw. 2010 roku 334 mieszkania, w tym samym okresie klienci zrezygnowali z zakupu 15 lokali - podała spółka w informacji prasowej.

Przekazanie przez Dom Development w IV kwartale 2010 roku 122 mieszkań, a w całym roku 700 lokali jest ambitnym celem. Spółka obniża planowaną liczbę mieszkań, których budowa ma się rozpocząć w II połowie 2010 roku - poinformowali na czwartkowej konferencji przedstawiciele spółki.

Konsorcjum Stali chce, by budowa centrum serwisowego w Krakowie zakończyła się na jesieni 2011 roku. Spółka podtrzymuje zamiar sfinansowania tej inwestycji m.in. ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji własnych, jednak zamierza zaoferować sprzedaż papierów dopiero po decyzji WZA o połączeniu ze spółką Bowim - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes spółki Robert Wojdyna.

Przedstawiciele NWR podtrzymują, że cena zaoferowana za akcje Bogdanki jest godziwa. Mają oni sygnały, że część dużych inwestorów Bogdanki może być zainteresowana udziałem w planowanej emisji akcji NWR.

NWR nie zmieni ceny w wezwaniu na akcje LW Bogdanka. Ewentualna zmiana wymagałaby zwołania kolejnego walnego zgromadzenia w tej sprawie. Spółka raczej nie planuje nowego wezwania - poinformowali w czwartek przedstawiciele NWR.

NWR liczy, że Bogdanka wypracuje w 2010 roku zysk netto wyższy niż zakłada to obecny konsensus rynkowy, który przewiduje 200 mln zł zysku - powiedział na forum polsko-czeskim Marek Jelinek, wiceprezes ds. finansowych NWR.

Asseco Business Solutions do końca listopada powinno podjąć decyzję w sprawie zakupu 100 proc. udziałów w spółce, która wzbogaci ofertę giełdowej firmy zarówno o nowy produkt, jak i nowy rynek. Giełdowa spółka nie wyklucza zainteresowania spółki wchodzącymi w skład grupy Asseco. Ewentualne przejęcie Asseco BS sfinansuje środkami własnymi, ale pomimo tego powinno wypłacić dywidendę za 2010 r. - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele Asseco BS.

Asseco Business Solutions spodziewa się, że wyniki IV kw. będą nie gorsze r/r. Spółka chciałaby utrzymać średni poziom marż z ostatnich trzech kwartałów. Obecny backlog spółki stanowi 93 proc. sprzedaży uzyskanej w 2009 r. oraz jest o 8 proc. wyższy r/r - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

Infovide-Matrix podpisało z Invest Bankiem umowę na wdrożenie rozwiązań informatycznych. Umowa obejmuje realizację nowego systemu bankowości elektronicznej, wprowadzenie modelu architektury zorientowanej na usługi SOA (Service Oriented Architecture) oraz narzędzia do zarządzania procesami BPM (Business Process Management) - poinformowało Infovide-Matrix w komunikacie prasowym.

Magic Software z grupy Formula Systems, którą zamierza kupić Asseco Poland, zwiększył zysk netto w trzecim kwartale 2010 r. do 2,54 mln USD z 0,9 mln USD (GAAP) rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Gant sprzedał w październiku, z uwzględnieniem rezygnacji, 69 mieszkań - podał Gant w czwartkowym komunikacie.

Partex, notowany na NewConnect producent i dystrybutor podłóg, drzwi, okładzin ściennych i profili, podpisał list intencyjny z firmą Doellken, wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu Surteco SE, dotyczący uzgodnienia warunków objęcia akcji nowej emisji Parteksu - poinformował Partex w komunikacie.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło we wrześniu 2010 roku 323.469 sztuk i było o 9,0 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Impexmetal przymierza się do realizacji inwestycji rzędu 50-500 mln zł w rozwój segmentu aluminiowego, aby zaistnieć w nowych produktach. Konsultacje właścicielskie powinny zakończyć się w ciągu 2-3 miesięcy, ale realizacja mogłaby się rozpocząć za kolejne około 12 miesięcy - poinformował w czwartek dziennikarzy Piotr Szeliga, prezes Impexmetalu.

Impexmetal powinien przekroczyć tegoroczne prognozy finansowe, jednak skala nie będzie większa niż 10 proc., dlatego spółka nie będzie oficjalnie aktualizowała swoich zamierzeń - poinformował w czwartek dziennikarzy Piotr Szeliga, prezes Impexmetalu.

Zarzut działania na szkodę spółki przedstawiła katowicka prokuratura byłemu członkowi zarządu Prokom Investments S.A. Dwóch członków obecnego zarządu firmy - w tym jej prezes Ryszard Krauze - zostało wezwanych do prokuratury w charakterze podejrzanych.

Radpol chce w ciągu następnych 12 miesięcy poinformować o kolejnym przejęciu. Spółka poszukuje firm z branży przesyłu energii i nie wyklucza, że w przypadku dużego projektu akwizycyjnego może zdecydować się na emisję - poinformował na konferencji prezes Radpolu, Andrzej Sielski.

Aviva OFE zwiększył swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym PGF do 5,03 proc., przekraczając próg 5 proc. akcji - poinformował PGF w komunikacie.

Co najmniej 300 osób w ciągu 2-4 lat chce zatrudnić Grupa Nordea w nowym Centrum Operacyjnym w Łodzi. W czwartek centrum rozpoczęło swoją działalność.

PRZEDSIĘBIORSTWA

Miejsce Polski w rankingu Doing Business 2011 poprawiło się o dwie pozycje, z miejsca 72 w edycji 2010 przesunęła się na miejsce 70 - wynika z opublikowanego w czwartek komunikatu Banku Światowego.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił w czwartek kurs złotego do dolara na 2,7449 wobec 2,8010 w środę, a kurs złotego do euro na 3,9142 wobec 3,9339 w środę - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,4244 USD i 115,15 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Środowa decyzja Fed o wprowadzeniu dodatkowego programu skupu obligacji wartego 600 mld dolarów oraz jastrzębie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, wskazujące na zbliżające się zacieśnienie polityki monetarnej w Polsce, sprzyjają polskiej walucie. W przyszłym tygodniu kurs złotego może umocnić się i zaatakować poziom 3,85 za euro. Rentowności obligacji mogą w najbliższych dniach lekko spadać.

RYNKI FINANSOWE

Nie ma sygnałów, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę, której celem jest osłabienie dolara - powiedział prezydent Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet po posiedzeniu rady banku, która podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

FUNDUSZE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 78,879 mln zł - podał ZUS.

PRYWATYZACJA

NWR Karbonia, spółka zależna NWR, odebrała dokumenty prywatyzacyjne koksowni Victoria, jednak jeszcze nie zdecydowała, czy odpowie na zaproszenie resortu skarbu - poinformował w czwartek PAP Jan Fabian, dyrektor wykonawczy NWR.

NWR podtrzymuje zainteresowanie udziałem w prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Preferuje jednak udziały większościowe - poinformował w czwartek PAP Jan Fabian, dyrektor wykonawczy NWR.

ROLNICTWO

Włączenie rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń nie przyniesie korzyści budżetowi państwa - powiedziała w czwartek minister pracy Jolanta Fedak.

ENERGETYKA

Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger uważa, że potrzebna jest wspólna europejska polityka energetyczna, bo kraje Wspólnoty samodzielnie nie będą w stanie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.

Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger powiedział w czwartek w Warszawie, że umowa operatorska dotycząca polskiego odcinka gazociągu jamalskiego powinna być doprecyzowana.

MOTORYZACJA

W październiku 2010 roku sprzedano 30.380 nowych samochodów osobowych, czyli o 20,31 proc. więcej, niż rok wcześniej oraz o 8,86 proc. więcej niż we wrześniu - podał w komunikacie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

OPINIA

Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła mocne wzrosty, będące reakcją na decyzję Fed o wprowadzeniu drugiego etapu programów stymulacyjnych. Zdaniem analityków, w kolejnych dniach wzrosty powinny być kontynuowane, a najbliższy opór na WIG-u 20 to okolice 2.800 punktów. Realne jest też osiągnięcie bariery 3.000 punktów.

Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o wprowadzeniu dodatkowego programu skupu obligacji wartego 600 mld dolarów, trwającego do czerwca 2011 roku. Decyzja Fed może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia - uważa Łukasz Bugaj, analityk Xelion.

Ceny ropy mogą wkrótce przekroczyć 100 dolarów za baryłkę - oceniają analitycy firmy konsultingowej Inenco Group Ltd. w Londynie.

SONDAŻE

Z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wynika, że 63 proc. gospodarstw domowych jest przeciwne podwyższaniu podatków oraz cięciom wydatków budżetowych dla ratowania finansów publicznych.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji drożeje i jej cena jest najwyższa od 6 miesięcy. To reakcja na decyzję Fed o działaniach, które mają pobudzić gospodarkę - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na grudzień, drożeje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 68 centów, czyli 0,8 proc., do 85,37 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na grudzień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 87,37-87,39 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdach metali podczas tej sesji rosną po decyzji Fed o wsparciu gospodarki USA - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie teraz jest wyceniana na 8.439,00 USD za tonę, po wzroście o 1,4 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 8538,75 USD/t. (PAP)

amp/ asa/

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk