Trwa ładowanie...
d3l5d5k

Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 26 kwietnia, 20.00

...
Share
d3l5d5k

26.04. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Rząd przyjął we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji 2011 (APK) zakładającą deficyt sektora finansów publicznych w 2011 roku na poziomie 5,6 proc. PKB, w 2012 roku 2,9 proc., w 2013 roku 2,5 proc. oraz w 2014 roku 2,0 proc. - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

d3l5d5k

Zdaniem rządu, w kolejnych latach stopa referencyjna NBP powinna być na poziomie ok. 4,5 proc. - wynika z komunikatu CIR.

Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego, planowana przez rząd konsolidacja fiskalna zmniejszy presję inflacyjną, presję na wzrost płac oraz presję na podwyżki stóp procentowych.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 roku o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 roku. Inwestycje w 2010 roku spadły o 1,2 proc., a popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. - podał we wtorek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w IV kwartale 2010 roku o 4,5 proc. rdr wobec wcześniej szacowanego wzrostu na poziomie 4,4 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

d3l5d5k

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku wyniósł 111.154,0 mln zł, czyli 7,9 proc. PKB vs 7,9 proc. szacowanych wstępnie - podał we wtorek GUS.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 roku wyniósł 7,3 proc. PKB wobec szacunków z października ubiegłego roku na poziomie 7,2 proc. - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez GUS.

Współpraca rządu z bankiem centralnym pozwoli NBP na opanowanie inflacji mniejszym kosztem dla gospodarki - uważa minister finansów Jacek Rostowski.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

d3l5d5k

Deficyt budżetowy Grecji w 2010 r. wyniósł 10,5 proc. PKB wobec 15,4 proc. w 2009 r. - wynika z szacunkowych danych Eurostatu, podanych we wtorek.

BUDŻET

Wyższe prognozy wpływów do budżetu z tytułu CIT i PIT w 2012 roku niż w roku 2011 nie wynikają z planów podwyższenia stawek podatkowych - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Transfery środków Unii Europejskiej do Polski wyniosły w marcu 2011 roku 561,851 mln euro - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

d3l5d5k

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 75,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 54,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W adresowanym do Komisji Europejskiej dokumencie rząd prognozuje wartość wniosków o płatności w 2011 roku na 36,9 mld zł tj. 9,2 mld euro, zaś w 2012 roku na 46,2 mld zł tj. 11,6 mld euro - wynika z komunikatu CIR.

DŁUG

Dług publiczny, liczony metodologią krajową, będzie w 2011 roku obniżał się, zaś liczony metodologią unijną w 2011 roku powinien się ustabilizować - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

d3l5d5k

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 150,63 punktów bazowych, wobec 151,50 punktów bazowych w czwartek ub. tygodnia.

Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL) - wynika z cotygodniowego raportu MFW na temat jego działalności finansowej.

Koszty ubezpieczenia długu Grecji i Portugalii wzrosły we wtorek do nowych rekordowo wysokich poziomów. Innych krajów z grupy PIIGS lekko zmieniły się - wynika z danych CMA.

WSKAŹNIKI

d3l5d5k

Indeks cen domów S&P/CaseShiller spadł w lutym o 3,33 proc. rdr i wyniósł 139,27 punktów.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w kwietniu 2011 r. do 10 punktów z 20 punktów odnotowanych przed miesiącem - poinformował we wtorek oddział Fed w Richmond.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w marcu 2011 roku do 65,4 pkt z 63,8 pkt w poprzednim miesiącu po korekcie - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,17 proc. i wyniósł 9.558,69 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,9 proc. i wyniósł 2.939,52 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,84 proc., do 24.165,83 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,65 proc. i wyniósł 2927,04 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,85 proc., do 6.069,36 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,58 proc. i wyniósł 4.045,29 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,84 proc. i wyniósł 7.356,51 pkt.

SPÓŁKI

Akcjonariusze Compa i Novitusa przyjęli uchwały w sprawie połączenia spółek. Połączona firma będzie w stanie sfinansować kolejne duże akwizycje w sektorze handlu i usług - podał Comp w komunikacie prasowym.

Przesuwanie terminu debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdzie może być niekorzystne dla spółki - ocenia prezes firmy Jarosław Zagórowski.

Tamex Obiekty Sportowe, spółka zajmująca się budową obiektów sportowych, ma w planach na 2011 rok dwie akwizycje oraz debiut na głównym parkiecie giełdy. Spółka, która we wtorek zadebiutowała na rynku NewConnect, planuje do końca 2011 roku przejąć dwie firmy uzupełniające jej ofertę m. in. o roboty ogólnobudowlane.

ES-System podtrzymuje, że ten rok będzie pod względem rezultatów finansowych lepszy od ubiegłego. Zdecydowana poprawa będzie widoczna w dwóch ostatnich kwartałach roku, głównie za sprawą ożywienia w budownictwie kubaturowym.

Nova KBM, druga co do wielkości grupa bankowa w Słowenii, dokonała w ofercie publicznej ostatecznego przydziału wszystkich 13.040.989 akcji i pozyskała 104,3 mln euro brutto - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie prasowym. Spółka prawdopodobnie zadebiutuje na GPW w połowie maja.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny ma ponad 5 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Benefit Systems - poinformowała spółka.

Zysk Forda w I kwartale 2011 wyniósł 0,62 USD na akcję po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - podała firma w komunikacie we wtorek.

Zysk spółki Lockheed Martin Corp., największej na świecie spółki z branży obronnej, wzrósł w I kw. 2011 r. o 5,6 proc. Zysk wzrósł w tym okresie do 548 mln USD, czyli 1,55 USD na akcję, z 519 mln USD, czyli 1,38 USD na akcję w I kw. 2010 - podała spółka z Maryland we wtorek w raporcie kwartalnym.

Delta Air Lines Inc., drugi największy na świecie przewoźnik lotniczy, zanotował w I kw. 2011 r. mniejszą stratę niż spodziewali się analitycy, bo wyższe ceny biletów pomogły w złagodzeniu skutków wysokich kosztów paliwa.

Coca-Cola Co. zanotowała w I kw. 2011 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 86 centów - podała spółka we wtorkowym raporcie.

Zysk największej na świecie firmy kurierskiej UPS w I kwartale 2011 roku wyniósł 0,88 USD na akcję - podała firma w komunikacie we wtorek.

Do wtorkowego popołudnia nie było przełomu w toczących się od rana w Katowicach rozmowach związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Obie strony przygotowały własne, różniące się wieloma szczegółami, propozycje porozumienia.

STI, spółka działająca w branży IT, zadebiutuje n rynku NewConnect w środę, 4 maja - poinformowała GPW w komunikacie.

Pol-Mot Warfama zawarł z Bumarem umowę sprzedaży ciągników marki "Ursus" za łączną maksymalną cenę wynoszącą ponad 7,3 mln zł netto, znaków towarowych "Ursus" za cenę 8,1 mln zł oraz udziałów spółki Ursus za cenę 1 zł - podał Pol-Mot Warfama w komunikacie.

Zdaniem ministra skarbu, Aleksandra Grada, czerwiec jest najlepszym momentem na debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na GPW, ze względu na dobre wyniki spółki oraz sytuację na rynku węgla koksującego.

Dom Development wraz z Wojskowym Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Kwatera" zawarły przedwstępną umowę sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powązkowskiej, o powierzchni 98.879 mkw - poinformował Dom Development we wtorkowym komunikacie. Cena netto umowy przekracza 168 mln zł.

Kredyt Bank zawarł z BEST III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym FIZ umowę sprzedaży portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 1,17 mld zł. Pozytywny wpływ planowanej transakcji na wynik netto spółki w I kwartale wynosi ok. 51 mln zł - poinformował Kredyt Bank we wtorkowym komunikacie.

Wtorkowe rozmowy związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nie doprowadziły do zawarcia porozumienia, choć doszło do zbliżenia stanowisk. Po ośmiu godzinach negocjacji strony zdecydowały o przerwaniu rozmów do środy.

WALUTY

Rynek walutowy czeka na dane o sprzedaży detalicznej i rynku pracy w marcu, a także na decyzję Fed. Dilerzy nie wykluczają korekty kursu złotego i eurodolara. Dilerzy rynku długu nie spodziewają się znaczących zmian rentowności do końca tygodnia.

Skala dotychczasowej wymiany środków unijnych przeprowadzanej przez ministerstwo finansów na rynku walutowym była ograniczona - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,6975 a kurs złotego do euro na 3,9423 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,4617 USD i 119,43 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

KADRY

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla ministra finansów Jacka Rostowskiego.

ROLNICTWO

W dniach 11-17. kwietnia drożała pszenica, wieprzowina, mięso wołowe oraz drób - wynika z cotygodniowej analizy Agencji Rynku Rolnego. Taniał jęczmień oraz mleko w proszku.

OPINIA

Wtorkowa sesja wskazuje na niewielką, międzyświąteczną aktywność inwestorów, która powinna utrzymać się w najbliższym tygodniu. W tej sytuacji analitycy spodziewają się podczas najbliższych sesji rachitycznego ruchu wzrostowego WIG-u 20 w okolice 2.943 pkt. Ich zdaniem mocniejsze zwyżki, ponad poziom 3.000 pkt, będą możliwe dopiero w pierwszym tygodniu maja.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny mieszkań wzrosną o 0,3 proc. - wynika z kwietniowych prognoz Home Broker. Jest to najniższa prognoza wzrostu w 16-miesięcznej historii badania, w poprzednim badaniu prognozowano wzrost o 0,7 proc.

Interwencja NBP i rządu na rynku walutowym jest pozytywna dla złotego w krótkim okresie, ale zakres umocnienia będzie ograniczony - ocenił w komentarzu bank Credit Suisse.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają, bo na rynkach spekuluje się, że globalne zapasy surowca są wystarczające - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 1,16 USDy do 111,12 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na czerwiec 2011 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 123,98-124,00 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają najmocniej do 7 tygodni z powodu obaw, że popyt na metale w Chinach osłabnie, bo zaostrzają one warunki kredytowe - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 9.382,50 USD za tonę, po spadku notowań o 3,3 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 9492,00 USD/t.

(PAP)

amp/ asa/

d3l5d5k

Podziel się opinią

Share
d3l5d5k
d3l5d5k