Trwa ładowanie...
d33atwb

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 X - 18 XI

...

Share
d33atwb

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 X - 18 XI

WTOREK, 11 PAŹDZIERNIKA

*- Spółka IQ Partners SA przenosi się z rynku NewConnect na rynek główny GPW. (9.50)

  • - Obligacje Wikany zadebiutują na Catalyst.
d33atwb

- Audytel oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaprezentują raport: "Jaki wpływ na rynek będzie miało przejęcie Polkomtela przez Grupę Polsat". (11.00)

- Voxel zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

*- IQ Partners SA organizuje wideokonferencję dotyczącą debiutu giełdowego. (12.00)

*- Ministerstwo Skarbu Państwa, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz partnerzy Akcjonariatu Obywatelskiego organizuje spotkanie: "Inwestuj świadomie - otwarte spotkanie o inwestowaniu na giełdzie w Warszawie". Odbędą się prelekcje: Beaty Jarosz - Członka Zarządu GPW, Tomasza Bujaka - Przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Warszawie oraz Grzegorza Zalewskiego - przedstawiciela Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. (16.00)

d33atwb

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w VIII 2011 (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania w małym biznesie we IX 2011 przez NFIB (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP mza X 2011 (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 12-13 PAŹDZIERNIKA

d33atwb

- VIII Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek LPG. Uczestnicy rynku LPG spotkają się, aby porozmawiać o aktualnych problemach, wyzwaniach i perspektywach tej branży w Polsce i Europie. Program konferencji został podzielony na trzy panele tematyczne: Panel I - Prawo i podatki, Panel II

- Rynek LPG - stan aktualny, trendy i innowacyjne rozwiązania dla branży, Panel III - Perspektywy dla polskiego rynku LPG.

- Zmiany w regulacjach i prawie świata telekomunikacji i mediów będą tematem Warsaw International Media Summit.

ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIKA

d33atwb

- Przetarg zamiany, sprzedawane papiery OK0114, odkupywane papiery DZ1111/OK0112/PS0412. (12.30)

- Grupa Ubezpieczeniowa Europa przedstawi raport "Bancassurance w Polsce". (10.00)

- TFI SKARBIEC organizuje spotkanie z dziennikarzami, na którym zaprezentowane zostanie rozwiązanie w zakresie inwestowania w fundusze i dystrybucji jednostek uczestnictwa, wprowadzane przez Skarbiec, a także najbliższe plany towarzystwa. Na spotkaniu omówiona też zostanie sytuacja na rynkach i ewentualne "scenariusze" na najbliższy okres. (10.00)

- Wind Mobile zadebiutuje na NewConnect. (11.25)

d33atwb

- W USA publikacji protokołu z posiedzenia Fed, tzw. minutes (20.00)

CZWARTEK-SOBOTA, 13-15 PAŹDZIERNIKA

  • - Odbędzie się XVII Polskie Forum Finansowe "Twoje Pieniądze".

CZWARTEK, 13 PAŹDZIERNIKA

d33atwb

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

*- Prezes NBP Marek Belka weźmie udział w seminarium poświęconym roli Polski w polityce i gospodarce Unii Europejskiej oraz międzynarodowej ekspansji polskich firm. (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 17 PAŹDZIERNIKA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

  • - LOT Catering poda wyniki finansowe za III kwartał oraz przedstawi perspektywy rozwoju spółki. (13.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 19-20 PAŹDZIERNIKA

- Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, minister Michał Boni oraz szef KNF Stanisław Kluza wezmą udział w konferencji poświęconej europejskiemu procesowi integracji w związku z nowymi realiami kształtowanymi przez globalizację, zmiany technologiczne i demograficzne oraz nowe polityczne i gospodarcze relacje na świecie.

*- VIII Kongres Nowego Przemysłu - energetyka - gaz - paliwa. Obecni na kongresie będą m.in.: Marek Woszczyk - prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Mikołaj Budzanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz przedstawiciele zarządów spółek energetycznych.

ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Przetarg obligacji PS1016 za 1.000-3.500 mln zł (12.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 20-21 PAŹDZIERNIKA

- W Krakowie odbędzie się dwudniowa konferencja poświęcona terminalowi LNG w Świnoujściu. (11.00)

CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA

- V Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej.(10.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc ( 14.00)

CZWARTEK-SOBOTA, 20-22 PAŹDZIERNIKA

- We Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja "Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie - integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia surowców. Wśród uczestników m.in. prezes KGHM Herbert Wirth i wiceminister gospodarki Rafał Baniak.

PIĄTEK-SOBOTA, 21-22 PAŹDZIERNIKA

  • - Prezes NBP Marek Belka, prezes EBC Jean-Claude Trichet, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn wezmą udział w konferencji "Ku większej integracji i stabilności Europy: Wyzwania dla Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej".

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 25 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 25-26 PAŹDZIERNIKA

- Przyszłość sektora bankowego w Polsce i na świecie będzie tematem Warsaw International Banking Summit 2011.

WTOREK 26 PAŹDZIERNIKA

- Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej oraz PKPP Lewiatan organizują konferencję: Forum Energetyki Odnawialnej - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki. Udział w konferencji weźmie m.in. Marek Woszczyk - prezes URE. (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 31 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

*- Spółka P.A. NOVA SA, w związku z publikacją kwartalnych wyników finansowych spółki organizuje spotkanie z dziennikarzami. (12.00)

PIĄTEK, 18 LISTOPADA

- XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb