Trwa ładowanie...
d31x4gv

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 XII - 30 XII

...

Share
d31x4gv

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 15 XII - 30 XII

ŚRODA, 15 GRUDNIA

- MF poda wstępne wykonanie budżetu państwa po XI (15.00)

- Ministerstwo Finansów organizuje przetarg zamiany obligacji. (12.00)

d31x4gv

- mBank poinformuje o planach rozwoju. (10.00)

*- Marek Belka, prezes NBP, weźmie udział w prezentacji raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju "Transition Report 2010. Recovery and Reform".(10.00)

- Realizacja umowy ramowej pomiędzy TP SA a TVN będzie tematem konferencji prezesów obu spółek. (10.30)

- Grupa PSW Holding podsumuje 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prognozie finansowej. (11.00)

d31x4gv

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera organizują konferencję "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010". (11.00)

- Perspektywy inwestycji zagranicznych na najbliższy rok będą tematem konferencji PAIiIZ. (11.00)

- TelForceOne omówi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej po 3 kwartałach i przedstawi obecny stan realizacji strategii spółki na lata 2010-2012. (11.00)

- Qercus TFI podsumuje rok 2010 oraz przedstawi prognozę inwestycyjną na 2011 rok. (12.00)

d31x4gv

- Grupa Tauron podsumuje mijający rok. Obecny będzie prezes spółki Dariusz Lubera. (12.00)

- Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA zapraszają na spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa na dofinansowanie budowy gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu wezmą udział: Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, prof. Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM SA. W trakcie spotkania zostaną podsumowane także działania GAZ-SYSTEM SA w zakresie rozwoju infrastruktury gazowej w 2010 r. poprawiające bezpieczeństwo energetyczne kraju, sposób realizacji i finansowania tych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej. (13.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny, podawany co tydzień przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana inflacja w XI 2010 (14.30) - oczekuje się wzrostu o 0,1 proc. mdm

d31x4gv

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Nowy Jork za XII 2010 (14.30) - oczekuje się 5 pkt

- W USA zostanie podana informacja o zakupie amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w X 2010 (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2010 (15.15) - oczekuje sie wzrostu o 0,3 proc.

- W USA zostanie podany wskaźnik z rynku nieruchomości NAHB za XII 2010 (16.00) - oczekuje się 16 pkt

d31x4gv

CZWARTEK, 16 GRUDNIA

- NBP opublikuje opis dyskusji na posiedzeniu RPP w XI.

- GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w XI (14.00)

- PwC przedstawi wyniki badania rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce oraz Barometr Nastrojów Klienta Consumer Finance. (9.30)

  • - NFI Midas poinformuje o rozpoczęciu sprzedaży usług telekomunikacyjnych w technologii LTE(4G).(10.30)

- PARP przedstawi wyniki projektu badawczego pt. "Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw". (10.30)

d31x4gv

- Konsalnet zaprezentuje wyniki działalności Konsalnet Holding, poinformuje o głównych kierunkach rozwoju firmy w 2011 r., podsumuje rok 2010 i przedstawi prognozę na rok przyszły. (11.00)

- ZBP przedstawi najnowsze wyniki badania koniunktury bankowej, przygotowane przez Pentor oraz raport netB@nk, mówiący o bankowości internetowej. (11.00)

  • - Selvita opublikuje cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej spółki.(13.30)

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera organizują seminarium poświęcone społecznej gospodarce rynkowej. (15.00)

- Grupa Kapitałowa Enea zaprasza na uroczystość przekazania do eksploatacji nowej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni "Kozienice". Swój udział zapowiedzieli między innymi: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, wiceminister skarbu Jan Bury oraz ambasador Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto.

- w Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w XII 2010 (9.30)

  • - Decyzja banku centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych (9.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle, usługach i composite w XII 2010 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2010 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o inflacji w XI 2010 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w XI 2010 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 11 XII 2010 (14.30).

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej Filadelfia Fed za XII 2010 (16.00).

PIĄTEK, 17 GRUDNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach producentów w XI (14.00)

- GUS poda dane o zbiorach rolnych i ogrodniczych w 2010 r. (14.00)

- Fundacja im. Heinricha B"lla oraz Koalicja Klimatyczna zapraszają na międzynarodową konferencję: "W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce". (9.30)

- Wiceprezes NBP Witold Koziński, doradca prezesa NBP Wojciech Kwaśniak i prezes Pekao SA Alicja Kornasiewicz wezmą udział w konferencji "Czy i jaki podatek od banków".(9.30)

- Mediacap przedstawi bieżącą sytuację spółki oraz plany na rok 2011. (10.00)

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski po uruchomieniu w 2011 roku gazociągu Nord Stream będzie tematem konferencji organizowanej przez Centrum Analiz Strategicznych Fundacji Naukowej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. (11.00)

- W PAIiIZ zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji na terenie Centrum Logistycznego w Gdańsku. (12.00)

- Autorskie spotkanie Leszka Balcerowicza i Andrzeja Rzońcy promujące wydanie książki "Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza". (18.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w przemyśle w XII 2010 (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za XII 2010 (10.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o bilansie handlowym w X 2010 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za XI 2010 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

- MF poda dane o długu Skarbu Państwa za X (15.00)

- Wiceminister skarbu Jan Bury i wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska wezmą udział w konferencji "Power Ring 2010". W programie m.in. sesje dotyczące polityki i zasad działania rządzących rynkiem energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii oraz rynku gazu w Europie Środkowo-wschodniej. (8.30)

WTOREK, 21 GRUDNIA

- NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych za XI (14.00)

- NBP: inflacja bazowa za XI (14.00)

ŚRODA, 22 GRUDNIA

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w XII (14.00)

- Decyzja RPP w sprawie polityki pieniężnej w XII

ŚRODA, 29 GRUDNIA

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w XII (14.00)

CZWARTEK, 30 GRUDNIA

- NBP: Bilans płatniczy - kwartalny, w III kw. (14.00)

- NBP: Zadłużenie zagraniczne, po III kw. (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d31x4gv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d31x4gv
d31x4gv