Trwa ładowanie...
dmp5b4a

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 XI - 8 XII

...

Share
dmp5b4a

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 19 XI - 8 XII

PIĄTEK, 19 LISTOPADA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w październiku. Konsensus rynkowy: 0,3 proc. mdm, 10,1 proc. rdr (14.00)

dmp5b4a

- GUS poda dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w październiku. Konsensus rynkowy: 0,1 proc. mdm, 4,1 proc. rdr (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach w październiku. (14.00)

 • - Podpisana zostanie deklaracja powołująca Krajową Platformę Technologiczną Energetyki. Przedstawiciele URE, NFOŚiGW oraz ARP poinformują o planowanej działalności KPTE. (9.30)

- Z okazji 20-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń odbędzie się konferencja pt.: "Idee gospodarcze po globalnym kryzysie. W konferencji wezmą udział prof. Edward Prescott, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 r. oraz prof. Leszek Balcerowicz, były minister finansów, prezes NBP, przewodniczący Rady Fundacji FOR. (10.00)

dmp5b4a

- Instytut Jagielloński i Collegium Civitas organizują konferencję pt. "Wymiary bezpieczeństwa energetycznego". (11.00)

- Debiut na rynku NewConnect praw do akcji spółki Remedis.

- Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają na spotkanie medialne z cyklu "Informatyka to polska specjalność" pt.: Dyrektywa Usługowa - upraszczanie i elektronizacja procedur po polsku. Spotkanie poświęcone będzie projektom informatycznym w obszarze e-gospodarki realizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, w tym Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Uproszczeniu i Elektronizacji Procedur Administracyjnych (UEPA), Pojedynczym Punktom Kontaktowym (ePK), które to projekty są implementacją Dyrektywy Usługowej - unijnego aktu prawnego, znoszącego bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi UE. W spotkaniu udział wezmą m.in: Dariusz Bogdan, Wiceminister Gospodarki, Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego KIG, Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki. (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA

dmp5b4a

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej w październiku. (14.00)

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu skarbu państwa we wrześniu. (15.00)

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie. (14.00)

 • - Europejski Fundusz Społeczny będzie tematem konferencji MPiPS oraz PARP. (9.45)
dmp5b4a

- PwC wspólnie z Bankiem Światowym zaprezentują ranking systemów podatkowych na świecie pod względem ich przyjazności dla biznesu - raport "Paying Taxes". (10.00)

 • - Krajowa Izba Gospodarcza organizuje konferencję poświęconą stanowi obecnemu i perspektywom finansowania eksportu. (11.00)
 • - BSC Drukarnia Opakowań poinformuje o konstrukcji pierwszej publicznej oferty akcji. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za X 2010 (14.30)

WTOREK, 23 LISTOPADA

dmp5b4a

- Decyzja RPP.

 • - Bankowość elektroniczna w Polsce będzie tematem spotkania z przewodniczącym KNF Stanisławem Kluzą. (10.00)
 • - Ernst & Young i PGNiG na konferencji "Kogeneracja gazowa szansą rozwoju polskiej energetyki" zaprezentują raport dotyczący m.in. wpływu systemu wsparcia na realizację planów inwestycyjnych umożliwiających budowę wysokosprawnych źródeł gazowych w Polsce. (10.30)

- Prezes Rainbow Tours Grzegorz Baszczyński zaprezentuje najnowsze katalogi Lato 2011 Rainbow Tours oraz przedstawi wyniki finansowe za III kw. (11.00)

 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK na XII 2010 (8.00)
 • - W Niemczech zostanie podany PKB za III kw. 2010 r., wyliczenia końcowe (8.00)
 • - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w przemyśle w XI 2010 (8.45)
 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w XI 2010 (9.30)
 • - W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle, usługach i composite za XI 2010 (10.00)
 • - W USA zostanie podany PKB za III kw. 2010 r.(14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w X 2010 (16.00)
 • - W USA zostanie podany indeks aktywności wytwórczej w okręgu Richmond, na XI 2010 (16.00)
dmp5b4a

ŚRODA, 24 LISTOPADA

 • - Firma doradcza Deloitte zaprezentuje prognozy dla sektora energetycznego na rok 2011. (10.00)

- Związek Banków Polskich przedstawi najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej przygotowane przez Pentor RI SA. Zaprezentowany będzie także raport AMRON-SARFiN o cenach transakcyjnych nieruchomości i sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. (10.30)

 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za XI 2010 (10.00)
 • - We Włoszech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej we IX 2010 (10.00).
 • - W W.Brytanii zostanie podany PKB za III kw. 2010 (10.30)
 • - W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle we IX 2010 (11.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik podań o kredyt hipoteczny MBA (13.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w X 2010 (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w X 2010 (14.30)
 • - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 20 XI (14.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan - wyliczenia końcowe za XI 2010 (15.55)
 • - W USA zostanie podany indeks cen domów we IX 2010 (16.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w X 2010 (16.00)
 • - W USA zostanie opublikowany protokół z posiedzenia Fed, tzw. minutes (20.00)

CZWARTEK, 25 LISTOPADA

- Andrzej Rzońca, członek RPP weźmie udział w seminarium BRE Banku oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na temat banków centralnych w zarządzaniu kryzysem finansowym. (15.00)

 • - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów za XI 2010 (8.45)

CZWARTEK-PIĄTEK, 25-26 LISTOPADA

- VII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej.

PIĄTEK, 26 LISTOPADA

- GUS poda informacje o koniunkturze konsumenckiej w listopadzie (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

- III edycja konferencji: Warsaw - CEE Financial HUB, organizowanej przez Warsaw Voice. Obecni będą: minister finansów Jacek Rostowski, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, prezes GPW Ludwik Sobolewski, prezes KDPW Iwona Sroka.

WTOREK, 30 LISTOPADA

- GUS poda wyniki wstępne PKB za III kwartał. Konsensus rynkowy: 3,7 proc. (10.00)

ŚRODA, 1 GRUDNIA

 • - Zarząd bmp AG przedstawi wyniki finansowe po trzech kwartałach 2010 r. oraz plany na czwarty kwartał. (11.30)

- UGI Corporation i AmeriGas Polska poinformują o planach rozwojowych na polskim rynku. (12.30)

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

- W Komisji Nadzoru Finansowego odbędzie się wykład poświęcony obecnemu kryzysowi i jego podobieństwom do kryzysu z 1920 roku. Wygłosi go prof. Vernon Smith, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. (10.00)

WTOREK, 7 GRUDNIA

- Wyzwania sektora rafineryjnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz strategia dla sektora chemicznego w Polsce będą tematami konferencji Nafta/Chemia 2010.

ŚRODA, 8 GRUDNIA

- Konferencja "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie". Gościem specjalnym będzie Gunter Verheugen, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości w latach 2004-2009. Planowane są także m. wystąpienia Waldemara Pawlaka, wicepremiera, ministra gospodarki oraz Adama Ździebło, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. (10.00.)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a