Trwa ładowanie...
dagwbe4

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 III - 25 III

...

Share
dagwbe4

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 III - 25 III

PIĄTEK-SOBOTA, 21-22 MARCA

- III Kongres Farmaceutyczno-ekonomiczny PGF

dagwbe4

PIĄTEK, 21 MARCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. (14.00)

dagwbe4

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Gospodarki. (8.00)

- SKN Spraw Zagranicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizują prezentację tegorocznej edycji raportu European Economic Advisory Group 2014 na temat gospodarki europejskiej. (10.00)

- Enea omówi wyniki finansowe za 2013 r. (10.00)

dagwbe4

- Przedstawicielstwo Deutsche/Hypo w Polsce poinformuje o planach. (10.00)

- Work Service przedstawi możliwości rozwoju biznesu na rynku niemieckim oraz ostatnią transakcję spółki - joint venture z Grupą Fiege. (10.00)

- Grupa Azoty podsumuje wyniki za 2013 rok. (10.30)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w I (10.00)

dagwbe4

PONIEDZIAŁEK, 24 MARCA

- NBP organizuje seminarium poświęcone wiarygodności kredytowej. (10.00)

- Vistal Gdynia omówi wyniki za 2013 rok. (9.30)

- Asseco Poland podsumuje wyniki za 2013 rok. (10.00)

dagwbe4

- ZUE zaprezentuje wyniki spółki za 2013 r.(11.00)

- Elektrobudowa omówi wyniki za 2013 rok. (11.00)

- Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w konferencji na temat demografii na polskim rynku pracy. (13.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego przez HSBC i Markit za marzec (2.45)

dagwbe4

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w III (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w III (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w III (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Chicago Fed aktywności w gospodarce w II (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki przez Markit za III (13.58)

WTOREK-CZWARTEK, 25-27 MARCA

- Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014. Tematy poszczególnych paneli to m.in.: Bezpieczeństwo energetyczne - wyzwania i kluczowe problemy, Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce, Inwestycje w energetyce i źródła ich finansowania.

WTOREK, 25 MARCA

- GUS poda dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia w lutym. (10.00)

- Bank Pocztowy podsumuje wyniki osiągnięte w 2013 r. (10.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w III (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za III (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w I (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CS w I (14.00)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp proc. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w III (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Richmond Fed za III (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w II (15.00) ============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4