Trwa ładowanie...
dp4qeo1

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 XII - 28 I

...

Share
dp4qeo1

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 29 XII - 28 I

ŚRODA, 29 GRUDNIA

- Na rynku głównym GPW debiutuje Europejskie Centrum Odszkodowań.

dp4qeo1

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w XII (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków na kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- Inpro poinformuje o ofercie publicznej akcji.(12.00)

CZWARTEK, 30 GRUDNIA

dp4qeo1

- NBP: Bilans płatniczy - kwartalny, w III kw. (14.00)

- NBP: Zadłużenie zagraniczne, po III kw. (14.00)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 XII (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w XII 2010 (15.45)

dp4qeo1

- W USA zostanie podana liczba podpisanych umów na przyszłą sprzedaż domu za XI 2010 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 3 STYCZNIA

- MF poda prognozę inflacji za grudzień (10.00)

- Opublikowany zostanie indeks PMI dla Polski za grudzień (9.00)

dp4qeo1

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle za XII 2010 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w XII 2010 (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w XII 2010 (16.00)

WTOREK, 4 STYCZNIA

dp4qeo1

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w XII 2010 (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia za XII 2010 (9.55)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w XII 2010 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XI 2010 (16.00)

dp4qeo1

- W USA zostanie podany protokół z posiedzenia Fed, tzw. minutes (20.00)

ŚRODA, 5 STYCZNIA

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w XII 2010 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w usługach i composite za XII 2010 (10.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w X 2010 (11.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI za XI 2010 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wniosków na kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA publikacja danych z rynku pracy Challengera za XII 2010 (13.30)

- W USA publikacja danych z rynku pracy ADP za XII 2010 (14.15)

- W USA publikacja danych o wskaźniku ISM w usługach w XII 2010 (16.00)

PIĄTEK, 7 STYCZNIA

- NBP opublikuje dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych (14.00)

CZWARTEK, 13 STYCZNIA

- GUS opublikuje dane o inflacji za grudzień 2010 r. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za listopad (14.00)

PIĄTEK, 14 STYCZNIA

- NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji (14.00)

ŚRODA, 19 STYCZNIA

- GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za grudzień 2010 r. (14.00)

- Decyzja RPP dotycząca stóp procentowych w styczniu

CZWARTEK, 20 STYCZNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach producentów (14.00)

- MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (15.00)

- NBP opublikuje opis posiedzenia RPP w XII (14.00)

- NBP poda dane o inflacji bazowej po XII (14.00)

PIĄTEK, 21 STYCZNIA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych (14.00)

PIĄTEK, 28 STYCZNIA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w styczniu (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

dp4qeo1

Podziel się opinią

Share
dp4qeo1
dp4qeo1