Trwa ładowanie...
d9simqv

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 II - 2 III

...
Share
d9simqv

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 3 II - 2 III

CZWARTEK, PIĄTEK 3-4 LUTEGO

- Konferencja Grupy Trinity w ramach projektu Trinity Capital Business Network w Lesznie. Jednym z obszarów tematycznych będzie polski rynek kapitałowy - zasady funkcjonowania i proces debiutu na NewConnect oraz parkiecie głównym GPW, organizacja obrotu na rynku obligacji Catalyst; Kolejny temat to inwestor prywatny - negocjacje i umowa inwestycyjna, due diligence. Omówione zostaną inne źródła kapitału dla przedsiębiorstw: dotacje unijne, instytucje otoczenia biznesu, sieci aniołów biznesu, fundusze private equity / venture capital. Wśród tematów znajdą się także fuzje i przejęcia - kupno/sprzedaż spółki, wycena przedsiębiorstwa, restrukturyzacja.

d9simqv

- Forum Gospodarcze w Toruniu. Mottem przewodnim Forum będą Transeuropejskie więzi systemowe. Jak co roku podczas spotkania podejmowane będą najważniejsze tematy dotyczące kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie czy zadań stojących przed zjednoczoną Europą. Wśród gości konferencji znajdą się m. in. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Krzysztof H. Łaszkiewicz - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Danuta Huebner - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości czy prof. Józef Oleksy.

CZWARTEK, 3 LUTEGO

- Przedstawiciele rządu, instytucji gospodarczych oraz firm z różnych sektorów wezmą udział w Forum "Zmieniamy Polski Przemysł". (9.00)

  • - Bouygues Immobilier Polska poinformuje o planach na 2011 rok. (9.30)
d9simqv

- Famur zaprasza na otwarcie fabryki FAMUR2 w Katowicach, połączone ze spotkaniem prasowym i zwiedzaniem zakładu. Obecni będą przedstawiciele zarządu. (11.00)

  • - Grupa Kompleks z branży technologii basenowych poda informacje dotyczące planowanego wejścia na NewConnet. (11.00)
  • - Biosyntec o planach inwestycji w Zakładach Tytoniowych w Lublinie. (12.00)

- Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Export Finance. Tematem konferencji będą: "Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu". Obecni będą: Tomasz Mironczuk - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zygmunt Kostkiewicz - Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. (15.00)

- TeliaSonera podczas telekonferencji zaprezentuje wyniki za 2010 r.(7.15)

d9simqv

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w I 2011 (9.55) - oczekuje się 60,0 pkt

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w usługach i composite za I 2011 (10.00) - oczekuje się odpowiednio 55,2 pkt oraz 56,3 pkt

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XII 2010 (11.00) - oczekuje się wzrostu o 0,5 proc. mdm

- Europejski Bank Centralny poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

d9simqv

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 29 I (14.30) - oczekuje się 420 tys.

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji i jednostkowych kosztach pracy w IV kw. 2010 (14.30) - oczekuje się wzrostu o odpowiednio 2,0 proc. oraz 0,3 proc.

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w I 2011 (16.00) - oczekuje się 57,1 pkt

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XII 2010 (16.00) - oczekuje się spadku o 0,5 proc.

d9simqv

PIĄTEK, 4 LUTEGO

  • - Na warszawskiej GPW, w ramach X polsko-ukraińskiego szczytu gospodarczego odbędzie się spotkanie prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego i Wiktora Janukowycza, prezydenta Ukrainy. (9.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w I 2011 (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO

  • - PAIiIZ i Intrall oraz województwo zachodniopomorskie podpiszą list intencyjny. (12.00)
d9simqv

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w II 2011 przez Sentix (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w XII 2010 (12.00)

- MF przeprowadzi przetarg 51-tyg. bonów skarbowych za 500-1.100 mln zł (12.00)

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za styczeń (14.00)

ŚRODA, 9 LUTEGO

- MF zaoferuje na przetargu obligacje OK0113 za 2.500-5.500 mln zł (12.00)

- BPH TFI podsumuje 2010 r. oraz przedstawi plany i perspektywy dla rynku i funduszy na 2011 r. (11.00)

CZWARTEK, 10 LUTEGO

  • - Bank Handlowy podsumuje pierwszy rok realizowanej nowej strategii na lata 2010-2012 oraz przedstawi szacunkowe wyniki za 2010 rok. (9.30)

- Kredyt Bank skomentuje wyniki finansowe za IV kwartał 2010 r. (11.00)

PIĄTEK, 11 LUTEGO

- Warta omówi wyniki finansowe za IV kwartał 2010 r. (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO

- MF przeprowadzi przetarg 50-tyg. bonów skarbowych za 700-1.700 mln zł (12.00)

WTOREK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu (14.00)

- MF prawdopodobnie poda dane o wykonaniu budżetu po styczniu. (15.00)

- EMF przedstawi wyniki finansowe Grupy za 4 kwartał 2010 roku.(10.00)

ŚRODA, 16 LUTEGO

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w styczniu (14.00)

- MF zaoferuje na przetargu obligacje WZ/IZ za 1.000-3.000 mln zł (12.00)

CZWARTEK, 17 LUTEGO

- NG2 omówi wyniki finansowe za IV kwartał i 2010 r. (10.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP w styczniu (14.00)

PIĄTEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w styczniu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 LUTEGO

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach (14.00)

- MF przeprowadzi przetarg 49-tyg. bonów skarbowych za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w lutym (14.00) - MF przeprowadzi przetarg 52-tyg. bonów skarbowych za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 1 MARCA

- 1. dzień posiedzenia RPP w marcu

ŚRODA, 2 MARCA

- 2. dzień posiedzenia i decyzja RPP o stopach procentowych

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv