Trwa ładowanie...
d3v3rxw

PTI S.A. - Publikacja Prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (7/2010)

PTI S.A. - Publikacja Prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (7/2010)

Share
d3v3rxw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Publikacja Prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 45 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zmianami) informuje, iż na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego: Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. w dniu 19 listopada 2010 został udostępniony Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10.11.2010 roku.Adresy stron internetowych, na których udostępniono Prospekt emisyjny:Emitent: www.ptisa.plOferujący: www.bmdnbnord.pl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Usługi finansowe | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 / 853-42-74 | | 61 / 853-45-05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ptisa.pl | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7811649198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw