Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5
espi

PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (26/2014)

PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (26/2014)
Share
d48blk5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 69 oraz Art. 70Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) informuje, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze podwyższenia kapitału zakładowego został zmniejszony udział Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu w kapitale zakładowym ZASTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze poniżejpoziomu 33,0% oraz obniżenie poniżej poziomu 33,0% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadało 10.064.848 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawniało do 33,0% w kapitale zakładowym ZASTAL S.A. i jednocześnie uprawniało do wykonywania 33,0% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze 3.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela V Emisji, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada łącznie 10.064.848 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawnia do 30,0% w kapitale zakładowym ZASTAL S.A. i jednoczenie uprawnia do wykonywania 30,0% głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5