Trwa ładowanie...
d43xdm0

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (3/2014)

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (3/2014)

Share
d43xdm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §9 ust. 6 lit. e) Statutu Spółki, dokonała na podstawie Uchwały nr 7/03/2013 z dnia 21.04.2014 roku wyboru spółki ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50; wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3115, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku tj. za I półrocze roku obrotowego 2014 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku tj. za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. do podpisania umowy z wybranym podmiotem na warunkach zawartych w ofercie złożonej
przez ten podmiot. Spółka korzystała w przeszłości z usług ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie. Podmiot dokonał przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 oraz 2013. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0