Trwa ładowanie...
d2l9m5m
espi

PUŁAWY - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A w...

PUŁAWY - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A w dniu 28 listopada 2011 r. (41/2011)

Share
d2l9m5m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A w dniu 28 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 listopada 2011 r. w Warszawie: 1. Skarb Państwa: liczba akcji na NWZ ? 9 686 248 liczba głosów na NWZ ? 9 686 248 procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ ?70,37% procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów ? 50,67% 2. Kompania Węglowa S.A. liczba akcji na NWZ ? 1 892 385 liczba głosów na NWZ ? 1 892 385 procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ ? 13,75% procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów ? 9,90% 3.ING Otwarty Fundusz Emerytalny liczba akcji na NWZ ? 1 100 000 liczba głosów na NWZ ? 1 100 000 procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ ? 7,99% procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów ?5,75% 4. Mennica Polska S.A. liczba akcji na NWZ ? 965 155 liczba głosów na NWZ ? 965 155 procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ ? 7,01% procentowy udział głosów w ogólnej
liczbie głosów ? 5,05% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2011-12-02 Zenon Pokojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

Podziel się opinią

Share
d2l9m5m
d2l9m5m