Trwa ładowanie...
d2yuobp
espi
15-03-2013 18:20

PUŁAWY - Uchwały powzięte na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013 r. (17/2013)

PUŁAWY - Uchwały powzięte na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013 r. (17/2013)

d2yuobp
d2yuobp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w "Puławach" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 marca 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z którą dotychczasowy § 1 statutu Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna: "1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego". otrzymuje brzmienie: "§ 1 1. Spółka działa pod firmą: "Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy: "Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.". 3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: "Grupa Azoty PUŁAWY" lub "Grupa Azoty". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwaly podjeteNWZ15032013.pdf | Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 15 marca 2013 roku. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yuobp

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2013-03-15 Zenon Pokojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yuobp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yuobp