Trwa ładowanie...
d7smary

PUŁAWY - Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zbyciu akcji Zakładów Azotowych Puławy SA...

PUŁAWY - Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zbyciu akcji Zakładów Azotowych Puławy SA (7/2013)

Share
d7smary

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zbyciu akcji Zakładów Azotowych Puławy SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA (ZA Puławy) informuje, że otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny (ING OFE)
posiadanych akcji ZA Puławy w ramach odpowiedzi na ofertę publiczną Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. W wyniku transakcji ING OFE zmniejszył stan posiadania akcji ZA Puławy poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. Przed zbyciem akcji INF OFE posiadał 1.442.916 akcji ZA Puławy stanowiących 7,55% kapitału zakładowego ZA Puławy i uprawniających do 7,55% głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. Na dzień 22 stycznia 2013r. ING OFE nie posiada akcji ZA Puławy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2013-01-22 Anna Gol Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary