Trwa ładowanie...
d1dk7dw

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA (45/2010)

PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA (45/2010)

Share
d1dk7dw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ustawy zdnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 14 grudnia 2010 do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienie od akcjonariusza Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) o następującej treści:Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z art. 87 ust. 1 li. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,19% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PZ CORMAY S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem
instrumentów finansowych.Rodzaj transakcji: kupno akcji.Data transakcji: 07 grudnia 2010 r.Przed w/w transakcjami PPIM posiadał 1.190.647 akcji, stanowiących 4,79 % w kapitale zakładowym i dających prawo do 1.190.647 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,79 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Po w/w transakcjach PPIM posiada 1.291.460 akcji, stanowiących 5,19 % w kapitale zakładowym i daje prawo do 1.291.460 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

Podziel się opinią

Share
d1dk7dw
d1dk7dw