Trwa ładowanie...
d37rnrq
d37rnrq
espi

PZ CORMAY S.A. - Wniesienie przez PZ CORMAY S.A. żądania zwołania przez właściwy sąd Nadzwyczajne ...

PZ CORMAY S.A. - Wniesienie przez PZ CORMAY S.A. żądania zwołania przez właściwy sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (81/2014)
Share
d37rnrq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Wniesienie przez PZ CORMAY S.A. żądania zwołania przez właściwy sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki PZ Cormay S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 9 października 2014 r. Emitent złożył do Sądu Pierwszej Instancji (Tribunal de Premi?re Instance) w Genewie (?Sąd?) żądanie zwołania przez Sąd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?) z porządkiem obrad obejmującym odwołanie z Rady Dyrektorów Spółki Pana Tomasza Tuora oraz Pani Katarzyny Jackowskiej oraz powołanie do Rady Dyrektorów Spółki Pana Janusza Płocicę (Prezesa Zarządu Emitenta) i Pana Michała Błacha. Złożenie przez Emitenta przedmiotowego żądania jest koniecznym następstwem niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Radę Dyrektorów (organ zarządzający) Spółki, mimo skierowania przez Emitenta żądania w tym zakresie. O powyższym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 80/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)
d37rnrq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2014-10-10 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37rnrq

Podziel się opinią

Share
d37rnrq
d37rnrq