Trwa ładowanie...
d2sge4o
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (5/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (5/2013)
Share
d2sge4o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 21 stycznia 2013 roku nabyła 1 039 akcji PZU SA za średnią cenę 403,96 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.255,00 zł oraz w tym samym dniu zbyła 513 akcji PZU SA za średnią cenę 403,15 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.290,00 zł, ? w dniu 22 stycznia 2013 roku nabyła 2 128 akcji PZU SA za średnią cenę 406,73 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 2 554 akcje PZU SA za średnią cenę 407,00 zł za akcję, ? w dniu 23 stycznia 2013 roku nabyła 4 315 akcji PZU
SA za średnią cenę 408,35 zł za akcję, a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41.001,43 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 3 864 akcje PZU SA za średnią cenę 408,36 zł za akcję, a także 11 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40.773,18 zł za kontrakt, ? w dniu 24 stycznia 2013 roku nabyła 3 265 akcji PZU SA za średnią cenę 403,05 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.355,00 zł, oraz w tym samym dniu zbyła 3 365 akcji PZU SA za średnią cenę 403,54 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 25 stycznia 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Bogusław Skuza Członek Zarządu
2013-01-25 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sge4o

Podziel się opinią

Share
d2sge4o
d2sge4o