Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (68/2013)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 21 października 2013 roku nabyła 2 125 akcji PZU SA za średnią cenę 456,43 zł za akcję, a także 16 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 881,56 zł za kontrakt i 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią ceną 45 117,50 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 125 akcji PZU SA za średnią cenę 452,84 zł za akcję oraz 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 199,38 zł za kontrakt i 5 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 191,00 zł za kontrakt; ? w
dniu 22 października 2013 roku nabyła 977 akcji PZU SA za średnią cenę 457,73 zł za akcję, oraz w tym samym dniu zbyła 777 akcji PZU SA za średnią cenę 458,58 zł za akcję a także 6 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 450,83 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 45 435,00 zł; ? w dniu 23 października 2013 roku nabyła 800 akcji PZU SA za średnią cenę 451,75 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 45 530,00 zł, oraz w tym samym dniu zbyła 900 akcji PZU SA za średnią cenę 453,56 zł za akcję; ? w dniu 24 października 2013 roku nabyła 200 akcji PZU SA za średnią cenę 462,35 zł za akcję a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 45 872,50 zł za kontrakt i 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią ceną 45 945,00 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 300 akcji PZU SA za średnią cenę 461,88 zł za akcję oraz 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 45 965,00 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje
PZU SA za cenę 46 195,00 zł; ? w dniu 25 października 2013 roku nabyła 1 612 akcji PZU SA za średnią cenę 468,72 zł za akcję a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 46 267,86 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 2 112 akcji PZU SA za średnią cenę 468,12 zł za akcję oraz 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 46 305,00 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 46 595,00 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 28 października 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance, Pełnomocnik Zarządu PZU SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7