Trwa ładowanie...
d3d02n9

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (12/2014)

Share
d3d02n9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 17 marca 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 10 marca 2014 roku nabyła 2 899 akcji PZU SA za średnią cenę 428,58 zł za akcję, a także 30 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 662,97 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 4 771 akcji PZU SA za średnią cenę 429,08 zł za akcję, a także 12 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 560,10 zł za kontrakt; ? w dniu 11 marca 2014 roku nabyła 2 465 akcji PZU SA za średnią cenę 429,73 zł za akcję, a także 28 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 768,29 zł za
kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 2 986 akcji PZU SA za średnią cenę 430,14 zł za akcję, a także 23 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 44 795,06 zł za kontrakt; ? w dniu 12 marca 2014 roku nabyła 39 786 akcji PZU SA za średnią cenę 419,00 zł za akcję, a także 42 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 576,74 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 34 986 akcji PZU SA za średnią cenę 418,77 zł za akcję, a także 88 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 755,05 zł za kontrakt; ? w dniu 13 marca 2014 roku nabyła 6 586 akcji PZU SA za średnią cenę 413,27 zł za akcję, a także 4 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 43 148,30 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 2 017 akcji PZU SA za średnią cenę 415,07 zł za akcję, a także 43 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 996,87 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 43 420,00 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 17 marca 2014 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d02n9

Podziel się opinią

Share
d3d02n9
d3d02n9