Trwa ładowanie...
d3dnvhq

PZU zamierza kontynuować działalność na Ukrainie

Warszawa,10.11.2015 (ISBnews) - Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak niestabilność gospodarcza w tym kraju może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance, podał ubezpieczyciel. 

Share
d3dnvhq

"Biorąc pod uwagę zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego spółek, zarząd PZU we współpracy z zarządami PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance prowadzi stały monitoring sytuacji na Ukrainie. Zostały przygotowane scenariusze reagowania na zmiany rynkowe i mechanizmy kontrolne. PZU nie zamierza wycofywać się z rynku ukraińskiego. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami" - czytamy w raporcie kwartalnym.

PZU podkreśla, że w trwająca od 2014 roku niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie wpływa negatywnie na ukraiński sektor ubezpieczeń poprzez wysoką inflację oraz silną dynamikę deprecjacji waluty lokalnej (hrywna ukraińska) względem dolara i euro; nastąpiło też załamanie popytu wewnętrznego; pojawiły się kłopoty w sektorze bankowym (od początku 2014 roku w ponad 50 bankach wprowadzano administrację tymczasową, w tym w czwartym co do wielkości banku na Ukrainie - Delta Banku, 40 z nich zostało już zlikwidowanych).

Aktywa należące do PZU Ukraine (papiery wartościowe i depozyty) są zdeponowane w bankach z udziałem akcjonariusza zachodniego lub polskiego oraz w dwóch największych bankach państwowych o ratingach spełniających warunki przewidziane w wewnętrznych regulacjach grupy PZU, podano także w materiale.

d3dnvhq

W ocenie PZU, wpływy zewnętrzne zakłócają funkcjonowanie sektora finansowego i utrudniają planowanie działalności w dłuższej perspektywie czasu.

"PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance dzięki dywersyfikacji portfela i kanałów sprzedaży są bardziej elastyczne na zmiany rynku i realizują założenia planów finansowych przyjętych na 2015 rok. Tym niemniej, istniejąca na Ukrainie niestabilność gospodarcza może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance w sposób, który w chwili obecnej nie może być wiarygodnie przewidziany" - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq