Trwa ładowanie...
d3lhttw
d3lhttw
espi

QUMAK S.A. - Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartości (57/2014)

QUMAK S.A. - Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartości (57/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lhttw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęło do Spółki zamówienie złożone przez Polkomtel Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o wartości 12.145.535,18 zł netto. Dostawa ma być zrealizowana do 31.03.2015 roku Zamówienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Wartość otrzymanego zamówienia spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Qumak S.A. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 134
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d3lhttw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2014-11-26 Jacek Suchenek Członek Zarządu Jacek Suchenek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhttw

Podziel się opinią

Share
d3lhttw
d3lhttw