Trwa ładowanie...
d3crzy9

QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie prac przy przebudowie Hotelu Europejskiego (15 ...

QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie prac przy przebudowie Hotelu Europejskiego (15/2015)

Share
d3crzy9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie prac przy przebudowie Hotelu Europejskiego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka)
informuje, że w dniu 23 marca 2015 r wpłynęła do Spółki umowa pomiędzy HESA Sp. z o.o. Sp.k. a konsorcjum w składzie Polonez Plus Sp. z o.o. (w roli Lidera) oraz Qumak S.A. (dalej łącznie jako Wykonawca). Przedmiotem Umowy, datowanej na 17 marca 2015 r., jest wykonanie instalacji sanitarnych i mechanicznych oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z projektowaniem w ramach remontu i przebudowy Hotelu Europejskiego w Warszawie. Za wykonanie przedmiotu Umowy określono ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 62.200.851,00 zł netto, przy czym wartość prac będących w zakresie Qumak S.A. wynosi 33.423.909,00 zł netto. Spółka wykona w szczególności instalacje energetyczne, teletechniczne i automatyki budynkowej. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2016 roku. W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje naliczenie kar umownych, m.in.: - za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w dotrzymaniu terminu odbioru technicznego przedmiotu Umowy w
wysokości 0,2% wynagrodzenia, - za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich lub terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kar umownych należnych z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona druga ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość brutto przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-03-24 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9