Trwa ładowanie...
d24lxji

QUMAK-SEKOM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

QUMAK-SEKOM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

Share
d24lxji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku, które przedstawiają się następująco:1. Raporty kwartalne:- raport kwartalny za IV kw. 2010 roku?dnia 15.02.2011 r.- raport kwartalny za I kw. 2011 roku?dnia 10.05.2011 r.- raport kwartalny za III kw. 2011 roku?dnia 3.11.2011 r.2. Raport półroczny za I półrocze 2011 roku?dnia 31.08.2011 r.3. Raport roczny za 2010 rok?dnia 27.04.2011 r.Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Podstawa prawna:RMF GPW §103 ust.1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-01-11 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji