Trwa ładowanie...
d3unxcu

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacj...

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacji (7/2011)

Share
d3unxcu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom SA z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej będącej członkiem Zarządu.Zawiadomienie dotyczy korekty wolumenu transakcji zbycia 1105 sztuk akcji Qumak-Sekom S.A. po cenie 11,19 zł za akcję, przeprowadzonej na sesji giełdowej w dniu 3.12.2009 roku.W poprzednim zawiadomieniu otrzymanym przez Spółkę 13 stycznia 2010 roku błędnie podano ilość sprzedanych akcji (1079 szt. zamiast 1105 szt.).O otrzymaniu zawiadomienia informowano raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.Podstawa prawna:Ustawa o obrocie art.160 ust.4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-01-28 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3unxcu

Podziel się opinią

Share
d3unxcu
d3unxcu