Trwa ładowanie...
d251akl
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacj...

QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacji (7/2011)
Share
d251akl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Transakcja przeprowadzona na akcjach przez osobę zobowiązaną?korekta informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom SA z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej będącej członkiem Zarządu.Zawiadomienie dotyczy korekty wolumenu transakcji zbycia 1105 sztuk akcji Qumak-Sekom S.A. po cenie 11,19 zł za akcję, przeprowadzonej na sesji giełdowej w dniu 3.12.2009 roku.W poprzednim zawiadomieniu otrzymanym przez Spółkę 13 stycznia 2010 roku błędnie podano ilość sprzedanych akcji (1079 szt. zamiast 1105 szt.).O otrzymaniu zawiadomienia informowano raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku.Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.Podstawa prawna:Ustawa o obrocie art.160 ust.4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d251akl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-01-28 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl