Trwa ładowanie...
d3lhttw
d3lhttw
espi

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki (36/2014)

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki (36/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lhttw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (Spółka) informuje, że dnia 25 listopada 2014 roku Spółka otrzymała od PPL Consulting Expert Limited, spółki prawa cypryjskiego zawiadomienie o następującej treści: Działając w imieniu spółki PPL Consulting Expert Limited, spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 325063, z siedzibą pod adresem: Ermou, 32-34 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Republika Cypryjska (dalej zwanej ?PPL?), niniejszym zawiadamiam, iż w związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z dwiema transakcjami zbycia przez PPL akcji spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, adres siedziby: 77-300 Człuchów, ul. Batorego 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej zwanej
?RADPOL SA?), tj.: - transakcją sprzedaży 858.342 akcji RADPOL SA z dnia 21 listopada 2014 roku, - transakcją sprzedaży 757.470 akcji RADPOL SA z dnia 21 listopada 2014 roku, Ogólny udział głosów PLL na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RADPOL SA oraz udział PPL w kapitale zakładowym RADPOL SA na dzień 21 listopada 2014 wynosi 0%. Bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmianę, o której mowa powyżej PPL posiadał 1.615.812 akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RADPOL, co stanowiło 6,28% udziału w kapitale zakładowym RADPOL oraz 6,28% ogólnej Liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d3lhttw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhttw

Podziel się opinią

Share
d3lhttw
d3lhttw