Trwa ładowanie...
d2wxi72
d2wxi72
espi

RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez BZ WBK Asset Management...

RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez BZ WBK Asset Management S.A. (45/2013)
Share
d2wxi72

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez BZ WBK Asset Management S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Zawiadomienie zawiera informację, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 22 października 2013 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 3.552.626 akcji RAFAKO S.A., co stanowiło 5,10% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 3.552.626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
RAFAKO S.A. W dniu 22 października 2013 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 3.322.483 akcje, co stanowiło 4,77% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 3.322.483 głosy, co stanowiło 4,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. poinformowała, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku ? o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki RAFAKO S.A., BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2013-10-24 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wxi72

Podziel się opinią

Share
d2wxi72
d2wxi72