Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w mie...

RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w miesiącu grudniu 2012 roku (3/2013)
Share
d3jqk6c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w miesiącu grudniu 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu grudniu 2012 r. wyniosła 24,6 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 23,8 mln PLN, co stanowi wzrost sprzedaży o 3,4 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 587,1 mln zł i są wyższe o 43,6 % od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 grudnia 2011 roku, które wyniosły 408,9 mln zł. Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu grudniu 2012 r. 25,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 26,7 mln PLN, stanowi spadek sprzedaży o ? 4,5 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 626,1 mln zł i są wyższe o 37,5 %, od
przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 grudnia 2011 roku, które wyniosły 455,5 mln zł. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB 03.2013 - Rainbow Tours S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży.pdf | RB 03.2013 - Rainbow Tours S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaż | | | | | | | | | |
| | RB 03.2013 - Rainbow Tours S.A. - Przychody ze sprzedaży.pdf | RB 03.2013 - Rainbow Tours S.A. - Przychody ze sprzedaży.pdf | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A. Hotele i restauracje
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361 łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 270 270
(ulica) (numer)
+ 48 42 680 38 20 + 48 42 680 38 89
(telefon) (fax)
sekretariat@rainbowtours.pl www.rainbowtours.pl
(e-mail) (www)
725 ? 18 ? 68 ? 136 473190014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c